Czas pracy dekarza w Norwegii na pełny etat

Kraje skandynawskie należą do najpopularniejszych kierunków emigracji zarobkowej, zwłaszcza dla osób, które mają przysłowiowy fach w ręku. Zamiar wyjazdu za granicę rodzi wiele pytań, np. o to jaki jest czas pracy w Norwegii. W Polsce pracownicy z branży budowlanej mogą mieć różne doświadczenia, ponieważ prawo pracy w naszym kraju nie zawsze jest skrupulatnie przestrzegane. Czy […]

Ile zarabia inżynier budowy w Norwegii?

Wykonywanie zawodu inżyniera wymaga zdobycia wyższego wykształcenia technicznego. W toku studiów niejednolitych możemy podjąć naukę na trzyletnich studiach pierwszego stopnia na kierunkach technicznych i uzyskać tytuł inżyniera (to odpowiednik licencjatu), a następnie uzupełnić wykształcenie na studiach drugiego stopnia, uzyskując dodatkowo stopień magistra. W przypadku podjęcia jednolitych na kierunkach technicznych uzyskujemy od razu tytuł magistra inżyniera. […]

Ile zarabia płytkarz w Norwegii?

Płytkarz, czyli glazurnik (kod zawodu 712202) zajmuje się okładaniem ścian płytkami ceramicznymi, klinkierowymi, terakotą, lastriko, płytkami szklanymi oraz z innych materiałów, które przewiduje projekt oraz naprawianiem okładzin ściennych we wnętrzach budynków oraz na ich elewacjach. Może pracować indywidualnie lub jako członek zespołu pracowników budowlanych. Pracując indywidualnie przeprowadza także drobne prace murarskie czy tynkarskie na powierzchni, […]

Konto bankowe w Norwegii – gdzie i jak założyć konto bakowe w Norwegii?

Jeśli chcesz założyć konto bankowe w Norwegii bez paszportu, jest to niemożliwe. Posługując się wyłącznie dowodem osobistym możesz korzystać z aplikacji mobilnej umożliwiającej zarządzanie wirtualną kartą wielowalutową (np. Revolut), ale założenie konta w norweskim banku wiąże się z koniecznością okazania paszportu oraz wyrobienia tzw. D-nummer (tymczasowego numeru personalnego nadawanego obcokrajowcom, którzy będą przebywać na terenie […]

Ile zarabia cieśla w Norwegii?

Cieśla, podobnie jak stolarz, pracuje w drewnie, ale jego fach jest nieporównanie trudniejszy. Ciesielstwo związane jest z pracą przy dużych elementach konstrukcyjnych budynków, takich jak więźby dachowe, szalunki, konstrukcje wieńcowe, a niekiedy drzwi oraz okna. Obróbka drewna na potrzeby budownictwa wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale i umiejętności pracy na wysokościach albo w głębszych wykopach. […]

Renta w Norwegii – kiedy i komu przysługuje?

W Norwegii renta zdrowotna, nazywana także rentą inwalidzką (uføretrygd, uførepensjon) przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki: mają od 18 do 67 lat, przynależą do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (folketrygden), ich niezdolność do pracy wynika z powodu choroby lub urazu – muszą one być jedynym powodem tej niezdolności, ich zdolność do pracy musi być zmniejszona o […]

Ulga za dojazdy do pracy w Norwegii – czy i komu przysługuje?

Osoby, które uzyskały status Pendler (przysługuje wszystkim, którzy mają udokumentowane koszty związane z życiem w Norwegii oraz innym kraju) mogą starać się o zwrot kosztów dojazdów do pracy, diet oraz podróży do domu rodzinnego. Status Pendler pozwala na odpisanie wspomnianych składowych od podstawy obliczenia podatku. Sytuacja przedstawia się następująco: Zwrot kosztów dojazdów do pracy jest […]

Czym jest rezydencja podatkowa – rezydencja podatkowa w Norwegii

Rezydencja podatkowa określa państwo, w którym musisz dopełnić swoich obowiązków podatkowych. Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce, tu właśnie płacisz podatki. Jeśli masz status rezydenta podatkowego w Norwegii, po należne podatki sięgnie Skatteetaten, czyli norweski urząd skarbowy. Ponieważ każde państwo ma inny system podatkowy i każde państwo definiuje pojęcie rezydencji podatkowej na swój sposób, często […]

Skatteetaten – co to jest i do czego nam się przyda?

Skatteetaten to norweski urząd skarbowy. Każdy Polak decydujący się na pracę w Norwegii musi się tu zgłosić, aby powiadomić o przeprowadzce do Norwegii. Obowiązek ten dotyczy osób, które mają zamiar przebywać w Kraju Fiordów nieprzerwanie przez co najmniej sześć miesięcy. Jeśli planowany czas pobytu jest krótszy, nie ma konieczności zgłaszania przeprowadzki. Należy pamiętać, że każda […]

Czego nie robić w Norwegii – na co uważać?

Wyjazd za granicę wiąże się nie tylko z koniecznością używania języka obcego, ale najczęściej także z umiejętnością odnalezienia się w odmiennym kręgu kulturowym. Zachowanie, które uszłoby nam płazem w kraju pochodzenia i nie zwróciło niczyjej uwagi, w innych krajach może być uznawane za afront, brak kultury a nawet zwyczajne chamstwo. Nieznajomość specyfiki danego kraju jest […]

Potwierdzenie zawodu w Nokut – czym jest, jak to zrobić i jakie są korzyści?

Wyjeżdżając do pracy za granicą musimy liczyć się z koniecznością nostryfikacji dyplomu albo potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w stosownym urzędzie. Dysponując uznanymi na terenie danego kraju dokumentami potwierdzającymi prawo do wykonywania zawodu, w którym zdobyliśmy wykształcenie i doświadczenie, gwarantujemy sobie możliwość znalezienia pracy na stanowisku odpowiadającym naszym kwalifikacjom, a nie dorabiania w przypadkowym miejscu.   Czy […]

Ulga abolicyjna, co to jest? – Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Ulga abolicyjna to ulga podatkowa obejmująca osoby rozliczające podatek dochodowy w Polsce, które jednocześnie uzyskały przychód w innym państwie, dla którego właściwą metodą unikania podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnik, który chce skorzystać z ulgi abolicyjnej, powinien wykazać ją w załączniku PIT/O. Wyjaśnijmy poszczególne składowe tej definicji.  Osoby rozliczające podatek dochodowy w Polsce, które jednocześnie […]

Pobyt stały w Norwegii – dlaczego warto i komu przysługuje?

Po 5 latach latach nieprzerwanego pobytu w Norwegii możesz otrzymać pozwolenie na pobyt stały. Pozwolenie to daje Ci prawo do pobytu i pracy w Norwegii na czas nieokreślony. Prawo stałego pobytu (Varig Oppholdsrett) przysługuje osobom, których mieszkanie i praca w Kraju Fiordów noszą znamiona „ciągłego pobytu”, co oznacza, że ​​nie przebywają one za granicą (np. […]

Pendler – czym jest i jak uzyskać status Pendler w Norwegii?

Dla obcokrajowca pracującego w Norwegii uzyskanie statusu pendler oznacza możliwość korzystania z najatrakcyjniejszych ulg podatkowych. Ze statusu pendler mogą skorzystać osoby w pierwszych dwóch latach pobytu na terenie Norwegii. Kto i na jakich zasadach może uzyskać status pendler Ze statusu pendler korzystają głównie dwie kategorie osób: te, które wyjeżdżają do Norwegii do pracy, a w […]

Egenmelding co to jest – zasady zwolnienia egenmelding

Egenmelding to oświadczenie pracownika o nieobecności w pracy z powodu choroby własnej lub dzieci poniżej 12 lat. „Oświadczenie pracownika” oznacza, że zawiadamia on pracodawcę o tym, że nie może stawić się w pracy, ponieważ on sam bądź jego dziecko zachorowało. Zawiadomienie może odbyć się przez telefon, SMS, mail bądź inny komunikator. W chwili zgłoszenia nie […]

Wiara w Norwegii – jak wygląda religia w Norwegii?

W roku 2017, mocą decyzji podjętej przez parlament kilka lat wcześniej (poprawka do Konstytucji z 2012 r.) , nastąpiło rozdzielenie kościoła od państwa. Kościół Norweski (Den norske kirke) czyli państwowy Kościół protestancki, odpowiednik Kościoła ewangelicko – augsburskiego (luterańskiego), stracił miano religii państwowej i stał się niezależną od państwa organizacją, a księża i biskupi tegoż Kościoła przestali […]

Służba zdrowia w Norwegii – jak wygląda opieka medyczna w Norwegii?

Norweski systemem lekarzy rodzinnych (fastlegeordning) nie jest skomplikowany, choć od polskiego odróżnia go jedna zasadnicza cecha: współpłatność za usługi medyczne. Co jeszcze łączy, a co dzieli oba systemy?  Czy w Norwegii istnieje system ubezpieczeń społecznych? Tak, norweski system ubezpieczeń społecznych obejmuje wszystkie osoby legalnie mieszkających w Norwegii. Jeśli mieszkasz legalnie, pracujesz legalnie wpis do systemu zostaje […]

Unia europejska a Norwegia – czy Norwegia jest w EU i co to dla nas oznacza?

Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, ale jest członkiem Europejskiej Obszaru Gospodarczego. W ramach EOG wymiana handlowa pomiędzy Norwegią, a innymi państwami UE, zachodzi w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami i usługami. Import i eksport do Norwegii nie jest objęty żadnymi szczególnymi przepisami celnymi, przepływ towarów i usług jest swobodny, podobnie jak przepływ obywateli. Obywatele państw […]

Altinn – co to jest, jak się zalogować i do czego może być potrzebne?

Altinn.no jest elektroniczną platformą, której celem jest ograniczenie osobistych kontaktów obywateli z urzędami. Dzięki platformie wiele spraw urzędowych można załatwić z domowego komputera albo własnego smartfona. Wystarczy założyć konto i ogranicza siię konieczność odwiedzania urzędów do niezbędnego minimum. Altinn można porównać do polskiej platformy EPUAP. Altinn – jak zalogować się na altinn.no? W celu założenia […]

Uprawnienia DSB – czym są uprawnienia DSB i jak je uzyskać?

Certyfikat DSB uprawnia do pracy na stanowisku elektryka w Norwegii. Można go otrzymać tylko wtedy, kiedy posiada  się już polskie uprawnienia zawodowe oraz uzyskało się dyplom w zawodzie elektryk lub pokrewnym. Certyfikatu nie mogą otrzymać więc osoby, które dopiero starają się o uprawnienia elektryczne. Elektrycy, jako grupa zawodowa, mogą ubiegać się w Polsce o uzyskanie następujących […]