Ile zarabia płytkarz w Norwegii?

Płytkarz, czyli glazurnik (kod zawodu 712202) zajmuje się okładaniem ścian płytkami ceramicznymi, klinkierowymi, terakotą, lastriko, płytkami szklanymi oraz z innych materiałów, które przewiduje projekt oraz naprawianiem okładzin ściennych we wnętrzach budynków oraz na ich elewacjach. Może pracować indywidualnie lub jako członek zespołu pracowników budowlanych.

Pracując indywidualnie przeprowadza także drobne prace murarskie czy tynkarskie na powierzchni, którą będzie wykładał płytkami. Nieprzygotowana lub źle przygotowana powierzchnia jest najczęstszą przyczyną nieprawidłowego ułożenia glazury albo odpadania płytek.

Glazurnik – wykształcenie

Aby podjąć pracę glazurnika trzeba mieć co najmniej wykształcenie podstawowe (do rocznika 1985) albo gimnazjalne (od rocznika 1986). Pracując we własnej firmie nie trzeba kończyć kursu glazurnika. Wystarczy ukończyć kurs przyuczający lub kwalifikujący w zawodzie ogólnobudowlanym organizowanym m.in. przez Izbę Rzemieślniczą, publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Równolegle z podjęciem nauki na kursie należy rozpocząć praktykę zawodową u mistrza (rzemieślnika mającego uprawnienia do uczenia danego zawodu).

Inna możliwość to ukończenie szkoły branżowej I stopnia w klasie kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905) lub technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219). Decydując się na kontynuację kształcenia w szkole II stopnia można uzyskać wykształcenie średnie branżowe. Po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymuje się dyplom technika, a po zdaniu egzaminu maturalnego także świadectwo maturalne, umożliwiające dalsze kształcenie na poziomie wyższym.

Cechy dobrego glazurnika

Aby odnaleźć się w zawodzie glazurnika należy odznaczać się m.in. następującymi cechami:

 • duża sprawność manualna,
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł estetyczny,
 • zdolność perfekcyjnego odróżniania barw,
 • brak lęku wysokości oraz dobry zmysł równowagi (ze względu na możliwość pracy na rusztowaniach),
 • cierpliwość i umiejętność wykonywania monotonnej pracy (zdolność koncentracji uwagi),
 • wytrzymałość na długotrwałe obciążenia fizyczne.

Ponadto glazurnik musi umieć posługiwać się dokumentacją projektową, budowlaną i techniczną. Musi mieć niezbędne umiejętności matematyczne, aby wykonywać obmiary i przedmiary robót (wyliczenie ilości robót, wstępne zestawienie zasobów pracy i materiałów jako pierwszy etap układania kosztorysu jakiegoś przedsięwzięcia), dobierać i obliczać ilość potrzebnych materiałów, a także szacować i rozliczać koszty związane z realizowanymi zleceniami.

Ile zarabia glazurnik w Polsce

Glazurnik najczęściej znajduje zatrudnienie w firmach prowadzących budowy oraz remonty obiektów albo zakłada własną firmę.

Jak podaje portal wynagrodzenia.pl, średnie zarobki glazurnika w roku 2021 wynosiły 4480 zł brutto, natomiast serwis pracuj.pl podaje, że średnia płaca 5100 zł brutto.  

Na to, ile zarabia glazurnik, wpływ mają jego umiejętności, staż pracy, liczba wykonywanych zleceń, ich złożoność oraz region, w którym wykonywana jest praca. 

Glazurnik Norwegia zarobki

Ile zarabia glazurnik w Norwegii?

Glazurnik to zawód z branży budowalnej, w której od 1 lipca 2021 roku obowiązują następujące stawki godzinowe (brutto): 

 • pracownicy wykwalifikowani: 220,00 NOK[poprzednio: 209,70 NOK – 01.06.2019–30.06.2021]
 • pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w pracach budowlanych: 198,30 NOK[poprzednio: 188,40 NOK – 01.06.2019–30.06.2021]
 • pracownicy niewykwalifikowani z co najmniej rocznym stażem pracy na budowie: 206,50 NOK[poprzednio: 196,50 NOK – 01.06.2019–30.06.2021]
 • pracownicy poniżej 18 roku życia: 132,90 NOK[poprzednio: 126,50 NOK – 01.06.2019–30.06.2021]

Obowiązki glazurnika w Norwegii

W ogłoszeniach o pracy dla glazurników w Norwegii powtarzają się następujące obowiązki zawodowe:

 • analiza dokumentacji budowlanej,
 • okładanie ścian płytkami wykonanymi z różnych materiałów,
 • wykonywanie mozaiki,
 • naprawa istniejących okładzinach z płytek,
 • przygotowanie powierzchni przed ułożeniem płytek,
 • wybór odpowiednich materiałów.

Dodatkowe atuty osoby, która będzie ubiegała się o stanowisko glazurnika w norweskiej firmie to udokumentowane kilkuletnie doświadczenie w zawodzie, sumienność i rzetelność, a także brak nałogów. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku powinien cechować się zdolnościami manualnymi i konstrukcyjnymi oraz cierpliwością. Dodatkowo liczy się umiejętność współdziałania z innymi.

Podsumowanie

Poszukując pracy w zawodzie płytkarza (glazurnika, kafelkarza) w Norwegii pamiętaj, że minimalne stawki godzinowe są rokrocznie negocjowane przez przedstawicieli związków zawodowych oraz pracodawców. Oznacza to, że podane wyżej stawki wkrótce ulegną zmianie.

W Norwegii nie ma mowy o uznaniowości zarobków. Pracy w zawodzie glazurnika w Norwegii najlepiej poszukiwać poprzez wyspecjalizowane agencje pośrednictwa pracy, które cały proces rekrutacji prowadzą w języku polskim, a swoim klientom zapewniają opiekę personalnego koordynatora.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →