Ulga za dojazdy do pracy w Norwegii – czy i komu przysługuje?

Osoby, które uzyskały status Pendler (przysługuje wszystkim, którzy mają udokumentowane koszty związane z życiem w Norwegii oraz innym kraju) mogą starać się o zwrot kosztów dojazdów do pracy, diet oraz podróży do domu rodzinnego. Status Pendler pozwala na odpisanie wspomnianych składowych od podstawy obliczenia podatku.

Sytuacja przedstawia się następująco:

Zwrot kosztów dojazdów do pracy jest możliwy jeśli najpierw pokryje się samemu część wydatków (tzw. wkład własny). Aby przekroczyć wkład własny, nie mając statusu Pendler, w odliczeniu, biorąc pod uwagę uśrednione obliczenia, Twoja odległość do pracy w jedną stronę musi być większa niż 33 km w przypadku 230 dni pracy (można zaokrąglić ten dystans w górę do najbliższego pełnego kilometra).

Jeśli przysługuje Ci status Pendler, wymagany dystans musi wynosić minimum 2,5 km w jedną stronę (uwzględnia się bowiem liczbę kilometrów podróży z miejsca pracy do miejsca zamieszkania w Norwegii oraz z Norwegii do Polski). Odliczenie kosztów związanych z pokonywaniem drogi do pracy przysługuje każdemu, bez względu na sposób, w jaki dana osoba dociera do miejsca zatrudnienia (samochodem, rowerem, autobusem, statkiem, itd.). Zwrot kosztów podróży do domu rodzinnego w Polsce wymaga gromadzenia np. biletów lotniczych, autobusowych, promowych i innych lub rozliczenia tzw. kilometrówki.

Zwrot diet przysługuje tylko osobom mieszkającym w miejscach bez możliwości gotowania.

Przyjrzyjmy się szczegółom.

Kiedy podróżujesz z miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca pracy w Norwegii

Stawka za kilometr podróży między miejscem zamieszkania w Polsce, a miejscem pracy w Norwegii wynosi aktualnie 1,56 NOK do 50.000 NOK oraz 0,76 NOK powyżej 50.000 NOK. Przy obliczaniu odległości uwzględnia się najkrótszą trasę lądową między miejscem zamieszkania w Polsce a miejscem zamieszkania w Norwegii, co oznacza, że w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, jaką drogę tak naprawdę pokonujesz do pracy. 

Udział własny w kosztach wynosił na rok 2021, wynosi 23.900 koron. Dodatkowo, możesz wnioskować o odliczenie kosztów zakupów biletów promowych i bramek (kwota Twoich wydatków na ten cel musi przekroczyć 3 300 NOK w ciągu roku, aby miały one wpływ na wynik zeznania podatkowego).

Kilometrówka w Norwegii 2023: Kiedy mieszkasz w Norwegii i codziennie dojeżdżasz do pracy

Jak wspomniano wyżej, zwrot kosztów dojazdów do pracy przysługuje każdemu, bez względu na sposób, w jaki dana osoba dociera do miejsca zatrudnienia. Jeśli dwie osoby jeżdżą tym samym samochodem, obie mają prawo do uwzględnienia dojazdu w swoim rozliczeniu podatkowym (dotyczy to również małżonków!). Jeśli mamy dodatkową pracę, także otrzymamy zwrot kosztów za kilometr dojazdu z i do dodatkowej pracy. 

Mieszkając w Norwegii, możesz także w określonych przypadkach skorzystać z ulgi umożliwiającej odliczenia kosztu zakwaterowania.  

UWAGA: Jeżeli wnioskujesz o odliczenie kosztów dojazdów do pracy, pamiętaj, że w 2021 było 261 dni roboczych, jeżeli świadczyłeś pracę od poniedziałku do piątku. Osoby pracujące również w soboty, mogą uwzględnić dojazd do pracy przez 313 dni. Możesz być nieobecny w pracy do 15 dni w roku. Powyżej 15 dni nieobecności (bez względu na to czy byłeś chory, brałeś urlop, byłeś w podróży, czy pracowałeś zdalnie z domu) będziesz musiał uwzględniać wszystkie faktycznie przepracowane dni, a nie bazować na standardzie wynoszącym 230 dni. 

Dojazdówka w Norwegii: Ulga podatkowa na dojazdy do pracy samochodem w Norwegii — ile wynosi 

Podsumujmy. Rozliczając podatki za rok 2021 i uwzględniając ulgę za dojazdy do pracy własnym samochodem (lub innym środkiem transportu) otrzymasz:

  • za każdy 1 kilometr przebyty do pracy 1,56 NOK do 50 000 km pokonanych w ciągu roku,
  • za każdy 1 kilometr przebyty do pracy 0,76 NOK powyżej 50 000 km do 75 000 km pokonanych w ciągu roku.

Jeżeli pracodawca zapewnia darmowe dojazdy do pracy, to nie można ich uwzględnić w rozliczeniu podatkowym.

Kiedy należy się dieta w Norwegii?

Zwrot diet, jak wspomniano wyżej, przysługuje osobom mieszkającym w miejscach bez możliwości gotowania. Zwrot kosztów wyżywienia może być wypłacany w różnej formie. Zwrot diet przysługuje także kierowcom tirów. Jeżeli nie otrzymali pełnej stawki lub nie otrzymali diety wcale, a nocowali w aucie, mają prawo do uwzględnienia tej ulgi w swoim zeznaniu.

Podsumowanie

Osobom dojeżdżającym do pracy w Norwegii przysługują rozmaite ulgi. Pracownicy, którzy ponoszą samodzielnie koszt związany z codziennym dojazdem do pracy i/lub osoby mające status Pendler dojeżdżające do domu w Polsce na własny koszt, mogą wnioskować o odliczenie tych kosztów jako ulgi podatkowej.

Osoby, którym przysługuje status Pendler, mogą odliczyć od podatku nie tylko koszty podróży do Polski (na podstawie biletów lotniczych i autobusowych, opłat drogowych), ale także koszty wynajmu mieszkania w Norwegii (na podstawie umowy najmu), rachunki za prąd w wynajmowanym mieszkaniu (na podstawie wystawionych rachunków) oraz dietę na każdy dzień (jeśli w mieszkaniu nie ma możliwości gotowania; stawka określana jest przez urząd każdego roku).

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →