Jak powinno wyglądać CV w Norwegii?

Jeśli znasz zasady prawidłowego redagowania CV w języku polskim, będziesz też w stanie napisać je bez błędów na potrzeby norweskiego pracodawcy. Specjaliści od rekrutacji podkreślają, że istnieją pewne wspólne zasady łączące ten rodzaj dokumentów i to bez względu na to, w jakim języku są przygotowywane. Struktura CV powinna być maksymalnie przejrzysta, tak aby można je było przeczytać szybko, wyławiając wzrokiem najbardziej interesujące rekrutera informacje.

Co to znaczy, że struktura CV jest maksymalnie przejrzysta

CV jest łatwe w czytaniu, kiedy:

 • Informacje dotyczące kandydata znajdują się na jednej, maksymalnie dwóch stronach formatu A4.
 • Kandydat umieścił w nim informacje, których spodziewa się rekruter. Aby ułatwić mu ich szybkie wyszukanie wzrokiem, warto w swoim życiorysie używać tych samych sformułowań, które pojawiły się w ogłoszeniu o pracę.
 • CV dopasowane jest do konkretnej firmy i konkretnego stanowiska. „Upychanie” na siłę wszystkich informacji o sobie sprawia wrażenie, że przedkładasz dyżurne „CV ogólnego stosowania”, które wykorzystujesz w ramach składania ofert u wielu pracodawców z odmiennych branż.
 • CV napisane jest w tym samym języku, co ogłoszenie o pracę.

CV w Norwegii – zasady

Jak wspomniano, struktura norweskiego CV nie różni się od struktury tego dokumentu w innych krajach. Warto mieć na uwadze fakt, że choć nie ma na ogół problemu z akceptacją CV w języku angielskim, przedłożenie dokumentu w języku norweskim już na wejściu świadczy o większym zaangażowaniu kandydata. Jednak na CV po norwesku pozwolić możemy sobie tylko wówczas, kiedy znamy ten język co najmniej w stopniu komunikatywnym i taką właśnie informację zamieścimy w sekcji Språk/Języki. Oczywiście, aby uniknąć błędów, zawsze warto skonsultować nasze CV z tłumaczem, a jeśli mimo komunikatywnej znajomości norweskiego czujemy się podczas pisania niepewnie, po prostu zlecić mu jego zredagowanie.

Jeśli w ogóle nie znasz języka norweskiego, nie używaj do przetłumaczenia swojego CV internetowego tłumacza! Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych z pomocą internetowego translatora od razu daje się zauważyć i redukuje nasze szanse na pracę do zera.

Struktura CV po norwesku

Norweskie CV może mieć następującą strukturę:

 • Dane osobowe (tu: adres, numer telefonu, e-mail i data urodzenia, czyli adresse, telefonnummer, E-post, fødselsdato)
 • Profil (rodzaj krótkiej wizytówki, nie jest niezbędny, ale może być bardzo pomocny; warto podkreślić w nim, że jest się osobą idealną na dane stanowisko)
 • Wykształcenie (Utdanning og kvalifikasjoner)
 • Doświadczenie (Arbeidserfaring)
 • Wolontariat (Erfaring innen frivillighetsarbeid)
 • Języki (Språk)
 • Kursy i certyfikaty (Kurs og sertifiseringer)
 • Referencje (Referanser)
 • Dodatkowe informacje (tu: możesz napisać, co robiłeś w czasie tzw. „pustych przebiegów”, np. urlop rodzicielski, podróże itp.)

Wspomniane wyżej informacje możesz uporządkować na dwa sposoby:

 1. Tworząc CV chronologiczne (pamiętaj, że wtedy w sekcji Doświadczenie obowiązuje odwrócona chronologia, czyli zaczynasz od stanowiska, na którym pracujesz obecnie albo od ostatniego, na którym pracowałeś i cofasz się w czasie wskazując na kolejne etapy kariery, tak aby w tej sekcji treść CV układa się w spójną całość),
 2. Tworząc CV funkcjonalne (to doskonała opcja dla osób z niewielkim doświadczeniem, w której wyróżnić można umiejętności kluczowe z punktu widzenia pracodawcy).

Czy w CV w Norwegii wymagane jest zdjęcie?

Zdjęcie (Legg til bilde) nie jest obowiązkowym elementem CV w Norwegii, ale kandydaci do pracy oraz częściej je umieszczają. Jeśli jednak chcesz dołączyć fotografię do CV, musi to być profesjonalne foto na białym lub szarym tle.

Czy w CV w Norwegii wymagane jest dopisanie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych?

Klauzula o ochronie danych osobowych, niezbędna według polskiego prawa, żeby nasze CV mógł przeglądać pracodawca i osoby zajmujące się procesem rekrutacji, w Norwegii nie obowiązuje.

Na jakie aspekty graficzne i wizualne zwrócić uwagę, redagując CV dla norweskiego pracodawcy

Maksymalną przejrzystość i czytelność CV uzyskujemy nie tylko dzięki starannej selekcji zawartych w nim informacji oraz prawidłowemu rozmieszczeniu ich w poszczególnych sekcjach. Równie ważna jest jego strona wizualna, na którą składają się:

 • format PDF lub DOC, który jest czytelny dla wszystkich komputerów oraz urządzeń mobilnych,
 • czytelna czcionka (jeśli korzystasz z kreatora, znajdziesz w nim wzory z różnymi czcionkami; pamiętaj, że im prostsza czcionka, tym łatwiej czytać Twoje CV)
 • brak ozdobników (emotikony, kolorowe czcionki)
 • staranna korekta gramatyczna, ortograficzna i stylistyczna (błędy dyskwalifikują).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak prawidłowo napisać CV po norwesku, zajrzyj tutaj.g Pamiętaj, że Twoje CV musi zawierać wyłącznie prawdziwe dane i być bezbłędne pod względem językowym. Jeśli nie czujesz się na siłach, aby zredagować je sam, poproś o pomoc tłumacza, specjalistę od HR i skorzystaj z gotowych szablonów, które znacznie ułatwiają Ci porządkowanie i selekcjonowanie informacji.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →