Zasiłek przejściowy w Norwegii – czym jest AAP i komu przysługuje?

Jeśli po wykorzystaniu 52 tygodni zasiłku chorobowego nadal nie jesteś w stanie wrócić do pracy, możesz wnioskować o zasiłek przejściowy. Zasiłek rehabilitacyjny APP (arbeidsavklaringspenger) przysługuje osobie, która z powodu obecnego stanu swojego zdrowia nie jest w stanie podjąć żadnej pracy.

„Obecny stan zdrowia” nie jest traktowany jako stan stały. Będąc na zasiłku przejściowym należy zarejestrować swoje CV na stronie NAV, czyli Norweskiego Urzędu Pracy i Polityki Społecznej. Wymagany jest stały kontakt z pracownikiem Urzędu i regularne informowanie go o swoim stanie swojego zdrowia. NAV oczekuje gotowości podjęcia leczenia, w skutek którego stan zdrowia ulegnie poprawie i umożliwi ponowne podjęcie pracy albo przebranżowienie się.

Zasiłek APP – warunki uzyskania

Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny w Norwegii musisz złożyć sam. NAV nie przyznaje go automatycznie, kiedy skończy się maksymalny okres Twojego zasiłku chorobowego!

Aby móc starać się o zasiłek APP należy spełnić następujące warunki:

  • wiek 18-67 lat,
  • zdolność do pracy musi zostać zredukowana o minimum 50%,
  • jej przyczyną musi być choroba, wypadek lub uraz,
  • musisz być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń (folketrygden) minimum przez 5 lat bez przerwy (w niektórych przypadkach NAV pozwala na zsumowanie czasu przynależności również z innych krajów niż Norwegia),
  • musi istnieć szansa na poprawę twojej zdolności do pracy.

Ten ostatni punkt oznacza, że będziesz spotykał się ze swoim koordynatorem w NAV i wspólnie będziecie dążyli do opracowania dla Ciebie planu powrotu do aktywności zawodowej (aktivitetsplan). Plan będzie elastyczny, tzn. będzie uwzględniał Twój stan zdrowia i ograniczenia związane z podejmowanie zajęć zarobkowych, ale jego celem jest właśnie aktywizacja zawodowa. Musisz więc wykonywać aktywności opisane w Twoim planie, a jeśli jest coś, co uniemożliwia wdrożenie planu zgodnie z ustaleniami, musisz poinformować o tym NAV i plan trzeba zmodyfikować.

Pobierając AAP jesteś zobowiązany co dwa tygodnie przesyłać do NAV karty meldunkowe (meldekort), w których na bieżąco informujesz o swojej sytuacji. Poprawnie wypełniona i dostarczona na czas karta jest warunkiem otrzymania wypłaty zasiłku, co ma miejsce 2-3 dni po jej dotarciu do Urzędu (meldekort śle się drogą elektroniczną).

Co ważne, aby ubiegać się o AAP, nie możesz otrzymywać zasiłku chorobowego ani innych świadczeń z NAV.

Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny w Norwegii

Zasiłek AAP obliczany jest na podstawie Twojego dochodu i stanowi 66% jego podstawy. Jest to nieco więcej, niż wynosi dagpenger, czyli zasiłek dla bezrobotnych (62,4%), ale też znacznie mniej, niż wynosi sykepenger, czyli zasiłek chorobowy (100% średnich dochodów).

Kwota AAP może być zwiększona, jeżeli masz na utrzymaniu dzieci poniżej 18 roku życia. W takiej sytuacji NAV może przyznać dodatek na dziecko (barnetillegg), który wynosi 27 NOK dziennie na każde, niepełnoletnie dziecko i jest wypłacany przez 5 dni w tygodniu (dni robocze).

Jak długo można pobierać zasiłek AAP

AAP pobierać można maksymalnie przez 3 lata.

W poniższych sytuacjach można zawnioskować o wydłużenie zasiłku o dodatkowe 2 lata:

  • gdy z uwagi na stan zdrowia nie mogłeś połączyć leczenia z działaniami, które miały Cię przywrócić do pracy w podstawowym okresie,
  • gdy długotrwała/przeciągająca się diagnostyka sprawiła, że podejmujesz leczenie/rehabilitację, które mogą przywrócić Ci zdolność do pracy dopiero po upływie okresu podstawowego,
  • gdy musisz dokończyć kurs albo szkolenie zalecane przez NAV, które umożliwi Ci powrót do aktywności zawodowej.

Jeśli wykorzystałeś okres podstawowy oraz okres dodatkowy pobierania zasiłku AAP (3 lata+2 lata), musisz wrócić do pracy na 52 tygodnie aby znów uzyskać prawo do składania wniosku o kolejny zasiłek przejściowy.

W praktyce każdy przypadek osoby starającej się o zasiłek przejściowy rozpatrywany jest indywidualnie i otrzymuje go ona na czas, w którym wsparcie NAV jest niezbędne, aby przejść proces leczenia i rehabilitacji umożliwiający powrót do aktywności zawodowej oraz znalezienie pracy zarobkowej.

Czy można równocześnie pracować i pobierać zasiłek AAP

Jeśli podejmiesz pracę w wymiarze etatu mniejszym niż 60%, Twój zasiłek zostanie zredukowany, jeśli natomiast podejmiesz pracę w wymiarze etatu 60% lub więcej, zasiłek zostanie wstrzymany.

Jeżeli NAV uzna, że jesteś na dobrej drodze, aby wrócić do pracy na 100% etatu, możesz pobierać AAP nawet w sytuacji, gdy już pracujesz do 80% etatu. Zasiłek rehabilitacyjny będzie wówczas traktowany jako “wyrównanie” do pełnego etatu. Taka sytuacja może trwać maksymalnie 12 miesięcy i można skorzystać z niej tylko raz w całym okresie pobierania zasiłku.

Czy zasiłek AAP liczy się do emerytury

Zasiłek AAP jest opodatkowany jako dochód z pracy i liczy się do emerytury. NAV przyznaje zasiłek w kwocie brutto i pobiera od niego zaliczkę na podatek według Twojej aktualnej karty podatkowej (skattekort). Od kwoty zasiłku odciągana jest też składka na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift).

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →