Blacharz

Kraj: Norwegia

Osoba pracująca na stanowisku blacharza zajmuje się wykonaniem oraz naprawą wszelkiego rodzaju przedmiotów lub urządzeń z cienkiej blachy. W zakresie pracy blacharza znajduje się również zainstalowanie wyrobów w miejscu przeznaczenia, w tym montaż na wysokościach.

Inżynier budowy

Kraj: Norwegia

Praca inżyniera budowy polega na wykonywaniu projektów obiektów budowlanych – wykonanie odpowiedniej dokumentacji technicznej uwzględniając dobór materiałów odpowiednich do inwestycji. Dodatkowo do obowiązków można również zaliczyć funkcję inspektora nadzoru, który dogląda obiektu budowy.

Cykliniarz

Kraj: Norwegia

Praca cykliniarza w Norwegii polega na kompleksowej naprawie i renowacji podłóg drewnianych wraz z przygotowaniem sobie wszystkich niezbędnych materiałów i narzędzi. Praca z zakwaterowaniem od zaraz. Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Monter okien

Kraj: Norwegia

Monter okien wykonuje prace związane z montażem jak również z demontażem okien. Do zadań montera okien należy również pomiar otworów okiennych oraz wykonanie prac wykończeniowych jak montowanie parapetów czy rolet.

Glazurnik

Kraj: Norwegia

Praca glazurnika polega na przygotowaniu podłoża pod układanie płytek na podstawie dokumentacji budowlanej, zarówno na ścianach jak i na podłodze. Glazurnik jest również odpowiedzialny za wybór odpowiednik materiałów.

Docieplanie budynków

Kraj: Norwegia

Praca przy docieplaniu budynków polega na świadczeniu usług budowlanych w zakresie montażu ocieplenia na zewnętrznych ścianach budynku. Usługi obejmują zarówno montażu nowej izolacji budynku jak również naprawę już istniejącej.

Geodeta

Kraj: Norwegia

Geodeci zajmują się pomiarami działek i gruntów pod wszelkiego rodzaju budowle, w tym budowę dróg i autostrad. Inne zadania geodety to odczytywanie i analizowanie map oraz nanoszenie dokonanych pomiarów.

Prace wykończeniowe – wykończeniówka

Kraj: Norwegia

Prace wykończeniowe polegają na przystosowaniu domu lub innego obiektu budowlanego do użytku. Jako prace wykończeniowe możemy zaliczyć m.in. malowaniem ścian, układanie płytek czy montaż ceramiki łazienkowej. Poza nimi do wykończeniówki zalicza się również wykonywanie instalacji wewnętrznych budynku takich jak elektryka, oświetlenie oraz ogrzewanie.

Szpachlarz

Kraj: Norwegia

Szpachlarz zajmuje się przygotowywaniem, wygładzaniem i wykańczeniem obrabianych powierzchni ścian metodą szpachlowania. Osoba na stanowisku szpachlarza będzie pracowała w budynkach oraz pomieszczenia przeznaczonych do remontu.

Betoniarz – zbrojarz

Kraj: Norwegia

Betoniarz – zbrojarz pracuje na placach budowy. Jego praca jest bardzo odpowiedzialna i wymaga sporej wiedzy technicznej z zakresu budownictwa – zbrojenia odtwarza na podstawie rysunków technicznych. Betoniarz musi zadbać o odpowiednią obróbkę betonu, a także o zabezpieczenie konstrukcji. Betoniarz – zbrojarz musi biegle posługiwać się betonem i stalą, ponieważ zbrojarz dobiera odpowiedni gatunek metalu […]

Cieśla

Kraj: Norwegia

Cieśla (stolarz budowlany) zajmuje się obróbką drewna. Cieśla pracuje przy dużych elementach konstrukcyjnych budynków, tj. więźby dachowe, konstrukcje wieńcowe oraz drzwi i okna. Do jego zadań możemy zaliczyć prace związane z formowaniem konstrukcji z drewna potrzebnych na placu budowy, takich jak pomosty robocze, konstrukcje rozporowe i podporowe ścian. Cieśla jest odpowiedzialny także za naprawdę owych […]

Tynkarz

Kraj: Norwegia

Tynkarz zajmuje się nakładaniem warstw tynkarskich takich jak: wapno, cement, żywica, alabaster oraz nakładaniem tynków suchych: płyt gipsowych na ściany i stropy budynków. Elementarną umiejętnością tynkarza jest samodzielne sporządzenie zapraw tynkarskich. Cenioną umiejętnością tynkarza jest również samodzielne sporządzenie zapraw tynkarskich. Tynkarz musi znać rodzaje składników – kruszyw, piasku, wapna, cementu, gipsu, barwników, z których wytwarza […]

Parkieciarz

Kraj: Norwegia

Zawód parkieciarz polega przede wszystkim na wykonywaniu posadzek spoinowych z materiałów drewnianych, drewnopodobnych oraz innych materiałów naturalnych. Parkieciarz powinien właściwie przygotować podłoże pod parkiet. Układanie podłóg często wiąże się z układaniem paneli jej według wzoru, w takiej sytuacji będzie więc konieczność czytania rysunków technicznych i rozumienia planów podłogi. Układanie podłogi wiąże się również zawsze z […]

Kierownik budowy

Kraj: Norwegia

Kierownik budowy jest wykwalifikowanym specjalistą z zakresu budownictwa i nadzoru budowlanego. Kierownik budowy to osoba, która dba o prawidłowy przebieg wszystkich prac budowlanych oraz prowadzi niezbędną dokumentację. Inżynier budowy musi mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Kierownik budowy dba również o wykonywanie prac zgodnie z przepisami, sztuką budowlaną i bezpieczeństwem.

Kamieniarz

Kraj: Norwegia

Kamieniarstwo to zawód polegający na obróbce kamienia naturalnego. Profesja ta jest związana z branżą budowlaną, wykończeniową oraz z przemysłem pogrzebowym (produkcja nagrobków i pomników). Kamieniarze trudnią się również produkcją skomplikowanych elementów zdobniczych. Osoba zatrudniona w zakładzie kamieniarskim będzie zajmowała się cięciem bloków kamienia i płyt kamiennych oraz innymi pracami związanymi z obróbką kamieni naturalnych.

Monter izolacji

Kraj: Norwegia

Monter izolacji budowlanych zajmuje się montażem, konserwacją i naprawą izolacji termicznych, akustycznych i wodoszczelnych wykorzystywanych w budynkach użytkowych i mieszkalnych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku często zajmuje się ocieplaniem i wygłuszaniem wnętrz budynków w stanie surowym oraz wtórnym ocieplaniem domów i bloków mieszkalnych styropianem.

Brukarz

Kraj: Norwegia

Brukarz pracuje przy robotach drogowych – zajmuje się wykładaniem kostką brukową nawierzchni drogowych, ich naprawą, konserwacją i rozbieraniem. Brukarz bardzo często zajmuje się również usuwaniem starej nawierzchni, która może pokrywać chodniki, parkingi bądź podjazdy.

Ślusarz

Kraj: Norwegia

Ślusarz to osoba zajmująca się ręczną lub ręczno-maszynową obróbką metalu. Celem pracy ślusarza jest budowanie prostych konstrukcji, a także konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych.

Hydraulik

Kraj: Norwegia

Hydraulik (inaczej monter instalacji sanitarnych) będzie zajmował się montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.