Kultura pracy w Norwegii — wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim podejmiesz tam pracę 

Wyjeżdżasz do pracy w Norwegii? Zatem jeszcze przed tym, jak znajdziesz zatrudnienie, dowiedz się, czym wyróżnia się norweska kultura pracy. Dzięki temu jeszcze łatwiej i szybciej zrozumiesz, w jaki sposób funkcjonują tamtejsze firmy, jak pracują Norwedzy i czego będzie oczekiwał od Ciebie przyszły pracodawca. Skorzystaj z naszych wskazówek, a kultura pracy w Norwegii nie będzie miała przed Tobą żadnych tajemnic!

Kultura pracy w Norwegii – czym się wyróżnia?

Kultura pracy w Norwegii jest oparta na równości, poszanowaniu prywatności oraz dbałości o bezpieczeństwo i dobrostan pracowników. Sprawdź, czym dokładnie wyróżnia się tamtejsza kultura pracy!

Równość i płaska struktura hierarchiczna

W Norwegii istnieje silna kultura równości, co przejawia się także w miejscu pracy. Hierarchia jest zazwyczaj płaska, a pracownicy i pracodawcy często komunikują się ze sobą w sposób bezpośredni. Dzięki temu masz nieustanny kontakt z pracodawcą lub osobą zarządzającą.

Praca a życie prywatne

W kraju fiordów duży nacisk kładzie się na równowagę między pracą a życiem prywatnym. Pracownicy są zachęcani do korzystania z długich urlopów, a nadgodziny są rzadkością. Norwegowie mają prawo do minimum 25 dni płatnego urlopu w ciągu roku, a niektóre branże mogą zapewniać jeszcze dłuższe okresy urlopowe. Pracodawcy bardzo często zachęcają do skorzystania z wolnego ze względu na wysoką świadomość dotyczącą zdrowia psychicznego i fizycznego.

Pracowanie na pełny etat

Warto podkreślić, że w Norwegii pracuje się zazwyczaj na pełen etat. Praca na część etatu nie jest tak powszechna, jak w niektórych innych krajach, ponieważ system społeczny oparty na wysokich podatkach umożliwia wsparcie dla rodzin i osób pracujących w pełnym wymiarze czasowym.

Stały kontakt z pracownikami

Norwegia słynie z partycypacyjnego podejścia do zarządzania. Decyzje są często podejmowane poprzez konsultacje z pracownikami. To podejście sprzyja poczuciu zaangażowania i motywacji w miejscu pracy. Jednocześnie jest zgodne z tym, o czym już wcześniej wspomnieliśmy, czyli ze spłaszczoną hierarchią w miejscach pracy.

Prawa pracownicze i związki zawodowe

Norweskie prawo pracy zapewnia szerokie prawa pracownikom, takie jak prawo do przystąpienia do związków zawodowych, ochrona przed dyskryminacją i zwolnieniem bez przyczyny oraz dobre warunki pracy. Związki zawodowe odgrywają ważną rolę w negocjacjach dotyczących wynagrodzeń i warunków pracy. Właśnie to sprawia, że osoby, które legalnie pracują w kraju fiordów, mogą się tam czuć bezpiecznie.

Warto zaznaczyć, że norweskie prawo pracy reguluje też zasady dotyczące płac w różnych zawodach. Choć nie ma określonej płacy minimalnej dla wszystkich zawodów, to istnieje kilka branż, które mają z góry ustalone minimalne stawki godzinowe.

Zwracanie uwagi na doświadczenie i wykształcenie

Norwegia ma zaawansowany system edukacji i kładzie duży nacisk na zdobywanie wykształcenia i umiejętności. Dlatego ważnym elementem norweskiej kultury pracy jest zwracanie uwagi na wysokie kwalifikacje i wyższe wykształcenie. Tacy pracownicy mają jeszcze większe szanse na szybkie znalezienie zatrudnienia oraz na wyższe wynagrodzenie.

Szeroko dostępna praca zdalna 

Praca zdalna zyskała na popularności w Norwegii, podobnie jak w wielu innych krajach. Dzięki temu możesz dopasować sposób pracy do swoich potrzeb, stylu życia, a nawet miejsca zamieszkania

Szacunek dla życia prywatnego

W miejscu pracy w Norwegii szanuje się prywatność pracowników i unika ingerencji w ich życie osobiste. Pytania dotyczące stanu cywilnego, rodziny czy zdrowia są uważane za prywatne i niepożądane w kontekście zawodowym.

Jacy są Norwegowie w pracy?

Norwegowie w pracy są zazwyczaj dobrze zorganizowani, punktualni i skoncentrowani na osiąganiu celów. Są to pracownicy, którzy cenią równowagę między pracą a życiem prywatnym. Poza tym wykazują duże zaangażowanie w wykonywane zadania. Współpracują chętnie z innymi, opierając się na wartościach równości i otwartej komunikacji. Jacy są Norwegowie oprócz tego? Na pewno zwracają dużą uwagę na bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków. Istotne jest też dla nich przestrzeganie prawa i regulaminu.

Wielu Polaków jest też zadziwionych tym, jak wygląda podział obowiązków w Norwegii. Często realizacją jednego zadania zajmuje się kilka osób, podczas gdy w innych krajach np. w Polsce ten obowiązek spoczywa na jednym pracowniku.

Czego nie robić w Norwegii w pracy?

Zastanawiasz się, czego nie robić w Norwegii w pracy? Istnieje kilka zachowań, które mogą nie spodobać się współpracownikom i kadrze zarządzającej. Unikaj następujących zachowań:

  • spóźnień – punktualność jest bardzo ważna w Norwegii, dlatego zawsze przychodź o wyznaczonej godzinie;
  • bezpośredniej konfrontacji, kłótni i agresywnych zachowań – Norwedzy preferują rozwiązywanie konfliktów w sposób spokojny, postaw też na otwartą komunikację;
  • naruszania cudzej prywatności – w pracy niewskazane jest zadawanie zbyt osobistych pytań;
  • nierównego traktowania współpracowników – w norweskiej kulturze pracy niedopuszczalne są komentarze, które mogłyby wskazywać na dyskryminację.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →