Ile zarabia inżynier budowy w Norwegii?

Wykonywanie zawodu inżyniera wymaga zdobycia wyższego wykształcenia technicznego. W toku studiów niejednolitych możemy podjąć naukę na trzyletnich studiach pierwszego stopnia na kierunkach technicznych i uzyskać tytuł inżyniera (to odpowiednik licencjatu), a następnie uzupełnić wykształcenie na studiach drugiego stopnia, uzyskując dodatkowo stopień magistra. W przypadku podjęcia jednolitych na kierunkach technicznych uzyskujemy od razu tytuł magistra inżyniera.

Zakres obowiązków zawodowych inżyniera budownictwa w Polsce

Inżynier budownictwa:

 • planuje i projektuje obiekty budowlane,
 • opracowuje technologię budowy,
 • kontroluje i nadzoruje kolejne etapy budowy,
 • kieruje budową obiektów budowlanych,
 • bada i udoskonala konstrukcje całych budynków lub ich fragmentów.

W zależności od przeznaczenia budowli inżynier ma do czynienia z budownictwem ogólnym, przemysłowym, komunikacyjnym, sanitarnym, energetycznym.

Inżynier budownictwa zatrudniony na stanowisku kierownika budowy dba o wykonanie obiektu budowlanego lub robót budowlanych zgodnie z kosztorysem i planem inwestora. 

Inżynier budowy w Norwegii – czego oczekują pracodawcy

Jeśli masz udokumentowane doświadczenie w pracy na budowie, znasz skandynawskie techniki wykończeniowe, możesz pochwalić się znajomością języka norweskiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym a także masz kompetencje w zakresie pracy z użyciem rysunków technicznych, jesteś doskonałym kandydatem na stanowisko inżyniera budowy w Norwegii.

Pracodawca będzie od Ciebie oczekiwał:

 • uczestnictwa w odbiorach budowy,
 • kontroli kosztów nadzorowanej budowy,
 • przygotowania obmiarów,
 • wyceny oferty,
 • przygotowania dokumentacji odbiorowej.

Czy inżynier musi potwierdzić swoje wykształcenie w NOKUT?

Jeśli planujesz wyjazd do pracy do Norwegii a masz wykształcenie wyższe, musisz postarać się o potwierdzenie kwalifikacji w NOKUT(Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), a konkretnie w jego Departament ds. Wykształcenia Zagranicznego (Avdeling for utenlandsk utdanning).

Powinieneś przedłożyć:

 • świadectwo dojrzałości z liceum lub technikum,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • suplement do dyplomu, jeśli posiadasz (zawiera on informacje na temat osiągnięć absolwenta, w tym punktów zaliczeniowych, ocen i zakresu przerobionego materiału oraz obejmuje informacje o rodzaju i poziomie uzyskanych kwalifikacji),
 • indeks (jeżeli nie masz suplementu do dyplomu).

Wszystkie wymagane dokumenty załączone do wypełnionego formularza można wysłać wchodząc na stronę www.nokut.no/en/  i wybierając zakładkę Recognition of foreign vocational education and training («Uznanie wykształcenia zawodowego»).

Ile zarabia inżynier budowy w Polsce

Jak podaje Sedlak & Sedlak na wynagrodzenia.pl miesięczne średnie wynagrodzenie na stanowisku inżyniera budowy wynosi ok. 5680 zł brutto (dane styczeń 2022). Co drugi inżynier budowy otrzymuje pensję od 4840 do 6780 zł. Na zarobki powyżej 6780 zł może liczyć 1/4 najlepiej opłacanych inżynierów budowy.

Wg Raportu płacowego firmy Hays wynagrodzenie oferowane inżynierowi budowy w trakcie rekrutacji wynosi od 5000 do 9000 zł, średnio 7000 zł.

Ile zarabia inżynier budownictwa w Norwegii

We wrześniu 2022 roku średnie miesięczne zarobki inżyniera budowlanego wynosiły 58 330 NOK brutto, czyli 39 005 NOK netto, co odpowiada 18 282 PLN netto.

UWAGA: Inżynierowie szukający pracy w przemyśle naftowym mogą liczyć na większe zarobki niż inżynierowie zatrudnieni w innych działach gospodarki –  norweski system edukacyjny nie jest w stanie wykształcić tylu specjalistów, a Kraj Fiordów cały czas jest trzecim na świecie wydobywcą ropy naftowej, po Rosji i Arabii Saudyjskiej.

Inżynier budowy i kierownik budowy – dwa różne stanowiska pracy

Inżynier budowy nie musi mieć uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, a jego odpowiedzialność sprowadzają się bardziej do funkcji kontrolnych. Dba on o to, czy:

 • budowa przebiega zgodnie z harmonogramem i zaplanowanym budżetem,
 • niezbędne są ekstra wydatki związanych z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie,
 • nie zachodzi konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników i podwykonawców.

Inżynier budowy nie odpowiada za prace na budowie i ich jakość.

Kierownik budowy to inżynier, który ma uprawnienia budowlane. Osoba na tym stanowisku:

 • uczestniczy w pracach przygotowawczych do budowy,
 • kieruje procesem budowy zgodnie z przepisami prawa,
 • nadzoruje prace wszystkich pracowników na budowie,
 • kontroluje wykonanie prac i ich jakość zgodnie z projektem,
 • czuwa nad przestrzeganiem bhp na budowie.

Zarobki inżynierów budownictwa, którzy mają uprawnienia budowalne są wyższe tak w Polsce, jak i w Norwegii.

UWAGA: W Norwegii polskie uprawnienia budowlane nie są honorowane, gdyż państwo to nie należy do Unii Europejskiej. Zaś polskie uprawnienia państwowe wydane przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) oraz IMBiGS (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) nie są honorowane automatycznie. Oznacza to, że aby móc używać tego rodzaju polskich uprawnień na terenie Norwegii, należy wystąpić o pozwolenie do norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet). Więcej tutaj.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →