Ile zarabia cieśla w Norwegii?

Cieśla, podobnie jak stolarz, pracuje w drewnie, ale jego fach jest nieporównanie trudniejszy. Ciesielstwo związane jest z pracą przy dużych elementach konstrukcyjnych budynków, takich jak więźby dachowe, szalunki, konstrukcje wieńcowe, a niekiedy drzwi oraz okna. Obróbka drewna na potrzeby budownictwa wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale i umiejętności pracy na wysokościach albo w głębszych wykopach.

Jak zdobyć zawód cieśli?

Z uwagi na fakt, że zawód cieśli cieszy się coraz mniejszą popularnością, warto pomyśleć o jego zdobyciu, ponieważ o specjalistów w tej specjalności zabiegają zarówno krajowi, jak i zagraniczni pracodawcy. Aby wykonywać zawód cieśli, należy ukończyć szkołę branżową (zawodową) w klasie o tym kierunku. Uprawnienia do wykonywania profesji można uzyskać także poprzez uczestnictwo w specjalnych kursach w zakresie kwalifikacji BUD.02, które są organizowane przez Centra Kształcenia Praktycznego oraz Centra Kształcenia Ustawicznego. 

Możliwe jest także uzyskanie zawodu cieśli w trybie eksternistycznych egzaminów zawodowych, do których mogą przystąpić osoby dorosłe, co najmniej dwa lata kształcące się lub co najmniej 2 lata pracujące w zawodzie np. za granicą.

Jakimi predyspozycjami powinien odznaczać się cieśla?

Obok posiadania wykształcenia kierunkowego, cieśla powinien:

 • nie mieć lęku wysokości,
 • mieć wyobraźnię przestrzenną,
 • mieć dobrą kondycję fizyczną,
 • być spostrzegawczym i cierpliwym,
 • mieć dobrą koordynację wzrokowo-ruchową,
 • mieć podzielność uwagi,
 • przejawiać gotowość do pracy przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr, upał).

Co dyskwalifikuje w staraniach o zdobycie zawodu cieśli?

Przeciwskazaniami do wykonywania zawodu cieśli są m.in.:

 • niektóre wady wzroku i choroby oczu (np. brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia braw),
 • zaburzenia równowagi, omdlenia, zawroty głowy,
 • choroby układu mięśniowego, kostno–stawowego, zaburzenia ruchu,
 • choroby układu oddechowego,
 • choroby układu nerwowego,
 • zaburzenia krążenia, wady serca, nadciśnienie tętnicze,
 • alergie,
 • choroby skóry,
 • cukrzyca,
 • zaburzenia zmysłu dotyku.

Co należy do zadań cieśli?

Cieśla pracujący na budowie określany jest mianem cieśli szalunkowego (szalunki to konstrukcje z drewna bądź metalo-drewnopochodne, które później są wypełniane betonem). Do jego zadań należy:

 • przygotowywanie konstrukcji rozporowych i podporowych ścian w wykopach i na powierzchni, 
 • przeprowadzanie prac renowacyjnych,
 • realizacja prac rozbiórkowych konstrukcji drewnianych wykonanych z tarcicy i okrąglaków, 
 • naprawa konstrukcji drewnianych.

Jakich obowiązków może spodziewać się cieśla pracujący w Norwegii?

Cieśla w Norwegii pracuje przy dużych elementach konstrukcyjnych budynków, tj. więźbach dachowych, konstrukcjach wieńcowych oraz drzwiach i oknach. Do jego zadań możemy zaliczyć prace związane z formowaniem konstrukcji z drewna potrzebnych na placu budowy, takich jak pomosty robocze, konstrukcje rozporowe i podporowe ścian. Cieśla jest odpowiedzialny także za naprawdę tych konstrukcji, jak również za konserwację drewna różnymi środkami chemicznymi chroniącymi przed insektami, a także ogniem.

W ogłoszeniach o pracy dla cieśli w Norwegii powtarzają się;

 • wykonywanie konstrukcji drewnianych stosowanych w budownictwie,
 • łączenie poszczególnych elementów za pomocą adekwatnych materiałów,
 • wybór drewna, które będzie najodpowiedniejsze do danej konstrukcji,
 • budowa domów w szkielecie drewnianym.

Ważne, żeby zatrudniani na stanowisku cieśli pracownicy mieli min. 3-letnie doświadczenie w pracy, w tym w wykonywaniu konstrukcji drewnianych. Dodatkowym atutem jest komunikatywna znajomość języka norweskiego lub angielskiego.

Ile zarabia cieśla w Polsce?

Dane pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przedstawiają się następująco:

 • mediana: 4510 złotych brutto,
 • 50% przedstawicieli tego zawodu zarabia od 3 660 złotych do 5 670 złotych brutto,
 • co czwarty cieśla w Polsce otrzymuje wynagrodzenie mniejsze niż 3 660 złotych brutto, 
 • co czwarty cieśla w Polsce zarabia więcej niż 5 670 złotych brutto.

Zarobki cieśli w Norwegii

Cieśla to zawód z branży budowalnej, w której od 1 lipca 2021 roku obowiązują następujące stawki godzinowe (brutto): 

 • pracownicy wykwalifikowani: 220,00 NOK[poprzednio: 209,70 NOK – 01.06.2019–30.06.2021]
 • pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w pracach budowlanych: 198,30 NOK[poprzednio: 188,40 NOK – 01.06.2019–30.06.2021]
 • pracownicy niewykwalifikowani z co najmniej rocznym stażem pracy na budowie: 206,50 NOK[poprzednio: 196,50 NOK – 01.06.2019–30.06.2021]
 • pracownicy poniżej 18 roku życia: 132,90 NOK[poprzednio: 126,50 NOK – 01.06.2019–30.06.2021]

W Norwegii nie ma mowy o uznaniowości zarobków. Minimalne stawki godzinowe są rokrocznie negocjowane przez przedstawicieli związków zawodowych oraz pracodawców.

W 2022 roku cieśla szalunkowy najczęściej zarabia 210-220 NOK/h brutto. Im wyższe kwalifikacje i bogatsze doświadczenie zawodowe, tym większa możliwość negocjacji stawki godzinowej.

Podsumowanie

Pracy w zawodzie cieśli w Norwegii oraz w innych zawodach z branży budowlanej najlepiej poszukiwać poprzez wyspecjalizowane agencje pośrednictwa pracy, które cały proces rekrutacji prowadzą w języku polskim. Dzięki opiece przyporządkowanego personalnie koordynatora, który odpowiada telefonicznie na wszelkie pytania dotyczące pobytu oraz obowiązków zawodowych, można czuć się pewnie stawiając pierwsze kroki na zagranicznym rynku pracy.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →