Czas pracy dekarza w Norwegii na pełny etat

Kraje skandynawskie należą do najpopularniejszych kierunków emigracji zarobkowej, zwłaszcza dla osób, które mają przysłowiowy fach w ręku. Zamiar wyjazdu za granicę rodzi wiele pytań, np. o to jaki jest czas pracy w Norwegii. W Polsce pracownicy z branży budowlanej mogą mieć różne doświadczenia, ponieważ prawo pracy w naszym kraju nie zawsze jest skrupulatnie przestrzegane. Czy w kraju fiordów jest podobnie? Jak wygląda tam ewidencja czasu pracy?

Ile godzin dziennie można pracować w Norwegii na budowie?

Na dłuższych godzinach pracy może zależeć zwłaszcza tym emigrantom, którzy udają się na północ tylko na jakiś czas, podczas którego chcieliby jak najwięcej zarobić i wrócić z pieniędzmi do Polski. Dotyczy to też zawodów np. z branży budowlanej takich jak murarz czy dekarz. Ile godzin pracy w Norwegii mogą oni maksymalnie wykonać? Ramowe limity wynoszą 9 dziennie i 40 tygodniowo. Ich przekroczenie zobowiązuje pracodawcę do wypłaty nadgodzin, ale ich ilość również jest ograniczona. Polaka mogą dziwić te warunki, ale są typowe w kraju tak dbającym o BHP, jak Norwegia. Ile maksymalnie nadgodzin można wziąć?

  • 10 godzin w ciągu tygodnia.
  • 25 godzin w ciągu 4 kolejnych tygodni.
  • 200 godzin w ciągu roku.

Dotyczy to jednak umowy o pracę z jednym przedsiębiorcą, a nie ma przeszkód, by zatrudnić się u drugiego np. na kolejne pół etatu. Wtedy jednak trzeba będzie się pogodzić z brakiem dodatku do nadgodzin.

Jak wygląda tygodniowy czas pracy dekarza w Norwegii

W praktyce tygodniowy czas pracy dekarza w Norwegii w większości firm wygląda podobnie i jest go nieco mniej niż w ustalonych limitach. Dzień pracy trwa 7,5 h z wliczoną bezpłatną półgodzinną przerwą, a cały tydzień 37,5 godziny. Przedsiębiorcy rzadko zlecają nadgodziny, ponieważ muszą za nie więcej płacić i odprowadzać dodatkowy podatek. Praca w soboty w Norwegii trwa w większości firmach krócej – 5,5h. Jeśli toczy się ona po 18, to jest ona traktowana przez prawo tak jak ta wykonywana w niedzielę lub święto.

Jakie przerwy w pracy przysługują pracownikowi w Norwegii?

Polska przyzwyczaja do płatnej przerwy w pracy. Norwegia traktuje tę sprawę inaczej, ale i tak wymusza je na przedsiębiorcach, o ile tylko czas pracy przekracza 5,5h. Jeśli jest on dłuższy niż 8 godzin (dla osób poniżej 18 roku życia 4,5), przerwa musi trwać przynajmniej 30 minut. Jest też prawo do przerwy przed nadgodzinami, o ile następują one bezpośrednio po normalnym dniu pracy i trwają dłużej niż 2 godziny.

System uśredniania czasu pracy w Norwegii

W Norwegii jest możliwość okresowo dłuższego czasu pracy niż to przewidziano w umowie, bez konieczności zapłaty przez przedsiębiorcę nadgodzin. Zamiast tego dodatkowy czas jest później odbierany przez pracownika w formie wolnego. Może on np. pracować więcej przez dwa tygodnie, by trzeciego mieć wolne, a kwota wynagrodzenia pozostanie taka sama, jakby pracował przez cały ten czas. Systemu wciąż dotyczą jednak ograniczenia: maksymalny czas pracy nie może wynieść w nim więcej niż 13 godzin na dobę. Przedsiębiorca w Norwegii potrzebuje specjalnego zezwolenia na wprowadzenie uśrednionego czasu pracy.

Jak liczyć nadgodziny w Norwegii?

Do nadgodzin zalicza się czas, który wykracza poza limity ramowego czasu pracy. Rekompensata za nie wynosi minimum 40% doliczanych do umówionej stawki godzinowej, ale może być ona wyższa. W norweskiej branży budowlanej nadgodziny należą raczej do rzadkości. Przedsiębiorca musi nie tylko zwiększyć stawki, ale też zapłacić za nie dodatkowy podatek. Bardziej opłacalne jest dla niego zwykle zatrudnienie większej ilości pracowników, a chętnych do pracy w Norwegii przecież nie brakuje.

Norwegia – ile godzin pracy w nocy, niedzielę i święta?

Godziny pracy dekarza w Norwegii rzadko obejmują noce, niedziele lub święta. Jeśli dochodzi do takiej sytuacji, to pracownikowi przysługuje 100% dodatku do wynagrodzenia, ale tylko jeśli jest to czas pracy zaliczany do godzin nadliczbowych. W zawodach, w których godziny nocne i świąteczne należą do specyfiki pracy, maksymalny tygodniowy czas pracy jest skrócony do 35,5 godziny.

Karty ewidencji czasu pracy w Norwegii

Nikogo nie dziwi, że normy czasu pracy są tak ściśle kontrolowane w kraju tak dbającym o społeczeństwo, jak Norwegia. Ile godzin pracy wykaże pracodawca? Musi się to zawsze ściśle pokrywać ze stanem faktycznym. Prowadzenie ewidencji należy do obowiązków firmy, jak i to by system był zrozumiały i łatwo przyswajalny dla pracowników. W wielu przedsiębiorstwach jest on elektroniczny.

Podsumowanie

To ile godzin pracy na budowie w Norwegii można przepracować, jest dokładnie regulowane, przez tamtejsze prawo pracy. Typowa liczba 7,5 godzin dziennie może wydawać się nieatrakcyjna dla pracownika przyjeżdżającego pracować sezonowo, ale są sposoby, by pracować więcej. Pozwala na to uśredniony czas pracy. Jeśli firma, w której pracujesz, go nie stosuje, możesz też zatrudnić się na dodatkowe godziny u innego pracodawcy. Limity dla każdego przedsiębiorstwa są osobne, a więc możliwa jest nawet praca na dwa pełne etaty równocześnie.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →