Pobyt stały w Norwegii – dlaczego warto i komu przysługuje?

Po 5 latach latach nieprzerwanego pobytu w Norwegii możesz otrzymać pozwolenie na pobyt stały. Pozwolenie to daje Ci prawo do pobytu i pracy w Norwegii na czas nieokreślony. Prawo stałego pobytu w Norwegii (Varig Oppholdsrett) przysługuje osobom, których mieszkanie i praca w Kraju Fiordów noszą znamiona „ciągłego pobytu”, co oznacza, że ​​nie przebywają one za granicą (np. w Polsce) dłużej niż sześć miesięcy w roku. 

UWAGA: Od okresu pięcioletniego istnieją wyjątki. W zależności od sytuacji osoby ubiegającej się o pobyt stały, prawo przewiduje okresy skrócone do trzech, a nawet dwóch lat.

Jakie dokumenty są niezbędne, aby ubiegać się o pozwolenie na pobyt stały w Norwegii.

Starając się o prawo stałego pobytu w Norwegii, musimy wypełnić stosowny wniosek, do którego załączymy:

 • Umowy o pracę z ostatnich 5 lat.
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców (Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene).
 • Kopię dokumentu tożsamości (dowodu lub paszportu).
 • Umowę najmu mieszkania lub wypis z księgi wieczystej (w przypadku własności).
 • Dokument z urzędu ewidencji ludności (Folkeregisteret), wskazujący miejsca zameldowanie z 
  ostatnich 5 lat.
 • Odcinki wypłat (Lønnsslipp) z ostatnich 3 miesięcy.
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenie o odprowadzanych zaliczkach na poczet podatku za dany rok.
 • Zeznania podatkowe (Skatteoppgjør) za ostatnie 5 lat.

Przyznanie prawa stałego pobytu w Norwegii na podstawie tzw. procedury łączenia rodzin

Łączenie rodzin to zezwolenie na pobyt członków rodziny osoby przebywającej legalnie w Norwegii. Pozwolenie to wydawane jest przez Urząd Imigracyjny (Utlendingsdirektoratet, UDI) na wniosek osoby reprezentującej członków rodziny. 

Zezwolenie na łącznie rodzin przyznawane osobom dorosłym daje m.in. 

 • prawo do pracy w Norwegii,
 • prawo do swobodnego podróżowania z i do Norwegii,
 • prawo do odnowy zezwolenia oraz prawo do zezwolenia na niezależnej podstawie.

Zezwolenie na łącznie rodzin daję podstawę ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały w Norwegii. 

Lista dokumentów wymagana do złożenia wniosku o prawo pobytu stałego w Norwegii przy tzw. procedurze łączenia rodzin:

 • Umowy o pracę z ostatnich 5 lat członka rodziny, który jest podstawą ubiegania się o pobyt.
 • W przypadku gdy członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą, zaświadczenie z rejestru 
  przedsiębiorców (Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene).
 • Odcinki wypłat (Lønnsslipp), członka rodziny który jest podstawą ubiegania się o pobyt, z ostatnich 
  3 miesięcy.
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenie o odprowadzanych zaliczkach na poczet podatku za dany rok.
 • Kopia dokumentu tożsamości (dowodu lub paszportu).
 • Akt ślubu (gdy pozwolenie dotyczy współmałżonka) na druku unijnym lub zwykłym (wydane na 
  druku zwykłym należy przetłumaczyć na język angielski lub norweski).
 • Akt urodzenia dziecka (gdy pozwolenie dotyczy rodziców) na druku unijnym lub zwykłym (wydane na 
  druku zwykłym należy przetłumaczyć na język angielski lub norweski).
 • Dokument z urzędu ewidencji ludności (Folkeregisteret), potwierdzający wspólne zamieszkanie przez okres 5 lat w Norwegii (gdy pozwolenie dotyczy konkubiny/konkubenta).
 • Pozwolenie na pobyt stały (Varig Oppholdsbevis), członka rodziny, który jest podstawą ubiegania się o 
  pobyt.
 • Umowa najmu mieszkania lub wypis z księgi wieczystej (w przypadku własności).
 • Zeznania podatkowe (Skatteoppgjør) za ostatnie 5 lat.

Pozostałe warunki uzyskania pozwolenia na pobyt stały w Norwegii

Warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt stały w Norwegii jest także niekaralność. Ponadto wszystkie osoby w wieku od 16. do 55. roku życia zobowiązane są do odbycia kursu języka norweskiego wg standardu Introduksjonsloven lub posiadania dokumentów potwierdzających dobrą znajomość języka norweskiego, lub lapońskiego. Od września 2017 roku norweski rząd wprowadził dodatkowe zasady ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały. Według nowych wytycznych, prawo do jego uzyskania nabywasz pod warunkiem, że:

 • przez ostatnie 12 miesięcy nie pobierałeś żadnych świadczeń socjalnych z NAV
 • w ciągu ostatniego roku zarobiłeś więcej, niż 238 784 koron brutto, przy czym nie możesz sumować dochodów swoich i innych członków rodziny

Nowe regulacje nie dotyczą osób, które mają mniej, niż 18 lat i więcej, niż 67 lat.

Kiedy można utracić prawo stałego pobytu w Norwegii

Jeśli przebywasz poza Norwegią dłużej niż dwa lata z rzędu, utracisz prawo stałego pobytu. Aby móc ponownie ubiegać się o prawo stałego pobytu, musisz mieszkać w Norwegii nieprzerwanie przez pięć kolejnych (nowych) lat.

Dlaczego warto mieć prawo stałego pobytu w Norwegii

Uzyskanie prawa stałego pobytu w Norwegii wiąże się m.in. z uzyskaniem niezbywalnego prawa do stałego przebywania na terenie Norwegii. Nie będziesz też musiał się ponownie rejestrować, gdy opuścisz to państwo na dłuższy czas. W praktyce więc będą Ci przysługiwać takie same prawa, jak osobie posiadającej norweskie obywatelstwo. 

Podsumowanie

Mając prawo stałego pobytu w Norwegii możesz przebywać i pracować w Norwegii na czas nieokreślony. Masz również dodatkową ochronę przed deportacją. Przyznana rejestracja na pobyt stały jest także dowodem na to, że jest się rezydentem podatkowym jesteś w Norwegii. 

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →