Ile zarabia brukarz w Norwegii?

Brukarz powinien mieć wykształcenie zawodowe o profilu budowlanym. Aby mieć uprawnienia do uprawiania zawodu można także odbyć kursy przygotowujące w Centrach Kształcenia Ustawicznego albo w Centrach Kształcenia Praktycznego. Dobry brukarz znajduje pracę wszędzie tam, gdzie prowadzone są roboty drogowe.

Do zadań brukarza należą:

 • zapoznawanie się z dokumentacją techniczną
 • ocena i segregacja kamienia, cegły klinkierowej, płyt kamienno-betonowych i kostki betonowej, z uwzględnieniem łupliwości, ścieralności i ciężaru właściwego
 • gromadzenie i dobieranie żwiru, piasku, tłucznia i odpowiednie ich składowanie
 • wyznaczanie profili podsypek i wszelkiego rodzaju nawierzchni za pomocą krzyży niwelacyjnych, łat z poziomicami itp.
 • zabezpieczanie i oznakowanie miejsca robót
 • transport i rozmieszczanie materiałów w obrębie stanowiska pracy
 • ustawianie pod sznur bloków obramowujących nawierzchnię
 • niwelowanie terenu, wykonywanie wykopu lub nasypu
 • układanie podkładu pod bruk, ubijanie podkładu i nawierzchni ręczne lub mechaniczne, wiązanie i spoinowanie
 • układanie nawierzchni wszelkiego rodzaju wg ustalonego wzoru z kamienia, klinkieru, bloków kamienno-betonowych
 • brukowanie powierzchni skarp, rozjazdów tramwajowych i przejazdów kolejowych
 • wykonywanie nawierzchni mozaikowych
 • obmiar robót drogowych
 • naprawianie i konserwowanie sprzętu

Zarobki brukarza w Polsce

Zgodnie z danymi serwisu wynagrodzenia.pl w Polsce brukarz osiąga średnie zarobki na poziomie 4.880 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych brukarzy zarabia poniżej 3 940 PLN brutto. Na zarobki powyżej 4 350 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych pracowników.

Ile zarabia brukarz w Norwegii?

W Norwegii brukarz, jako jeden z zawodów należących do sektora budowlanego, może liczyć na następujące minimalne stawki godzinowe:

 • pracownik wykwalifikowany: 209,70 NOK
 • pracownik niewykwalifikowany bez doświadczenia w branży: 188,40 NOK
 • pracownik niewykwalifikowany z minimum rocznym doświadczeniem w branży: 196,50 NOK
 • pracownik poniżej 18 roku życia: 126,50 NOK

Polscy brukarze znajdują zatrudnienie nie tylko w dużych firmach prowadzących roboty drogowe, ale także przy pracach wykończeniowych na prywatnych posesjach. W znalezieniu dobrze płatnej pracy kluczowe jest udokumentowane doświadczenie zawodowe. Znajomość języka norweskiego lub angielskiego jest dodatkowym atutem. Należy pamiętać, że chociaż firmy rekrutujące pracowników, czyli firmy pośrednictwa pracy, często prowadzą rekrutację w języku polskim, mile widziane jest CV w języku norweskim albo angielskim. Oczywiście kompetencje językowe zostaną podczas procesu rekrutacyjnego zweryfikowane, żeby pracodawca był w stanie podjąć decyzję, czy pracownikowi można powierzyć samodzielne stanowisko, czy też raczej umieścić go w zespole z ludźmi, którzy znają język w bardziej zaawansowanym stopniu.

W zawodach okołobudowlanych pracodawca może także zwracać uwagę na referencje. Choć nie przesądzają one o zatrudnieniu, mogą okazać się atutem, kiedy ważą się losy dwóch porównywalnych CV.

Polski brukarz w Norwegii: wymagania

W ogłoszeniach o pracy dla brukarzy w Norwegii najczęściej znajdujemy następujące wymagania:

 • doświadczenia w ww. stanowisku
 • umiejętności organizowania, użytkowania i likwidacji stanowiska pracy robót brukarskich
 • sumienność, rzetelność w pracy
 • dyspozycyjność do podjęcia pracy od zaraz
 • podstawowa znajomość języka angielskiego lub norweskiego będzie dodatkowym atutem

Wśród ofert pracy wiele ma status “zatrudnię od zaraz”.

Coraz więcej emigrujących Polaków do Norwegii

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Norwegia to kraj spoza Unii Europejskiej, do którego Polacy emigrują najchętniej. Ich liczba stale się powiększa, coraz więcej jest też Polaków emigrujących całymi rodzinami. Silna i stabilna gospodarka, brak długu netto oraz powiązań z organami ponadnarodowymi takimi jak Unia Europejska sprawiają, że korona norweska uważana jest za jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie.

Jak twierdzi Jeanette Strøm Fjære z banku DNB, w Norwegii należy spodziewać się utrzymującego się niskiego bezrobocia. W konsekwencji będzie większa presja na wynagrodzenia, zaś podwyżkom sprzyjać będą wysokie ceny ropy naftowej na światowych rynkach. Są to czynniki, które z jednej strony pozwalają pracownikom na negocjowanie wyższych stawek, z drugiej zaś umożliwiają pracodawcom podejmowanie decyzji o przyznawaniu podwyżek.

Pracownik budowlany potrzebny “od zaraz”

Pracownicy budowlani z Polski cieszą się w Norwegii dobrą opinią. Najłatwiej i najbezpieczniej znaleźć pracę w sektorze budowlanym podejmując współpracę z norweskim Biurem Pośrednictwa Pracy, które gwarantuje:

 • zero ukrytych kosztów
 • przejrzyste warunki zatrudnienia
 • dobre warunki mieszkaniowe
 • zatrudnienie w norweskiej firmie
 • norweskie wynagrodzenie
 • ubrania robocze
 • kompletny zestaw narzędzi
 • samochody służbowe

Opieka pracownika Biura na każdym etapie procesu rekrutacji to pewność, że trafi się na uczciwego pracodawcę i uzyska satysfakcjonujące dochody.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →