Om oss

Jeg heter Artur Jemiol og jeg er eieren i JobbAssistanse AS. Siden 2009 driver JobbAssistanse AS med jobbformidling til utlandet. Jeg synes at å kjenne lokal marked samt med lov- og arbeidsregler er avgjørende faktor for en person som jobber med formidling mellom arbeidsgivere og arbeidstakere som søker både fast eller sesong arbeid i utlandet.

Det finnes ikke noen bedre erfaring enn å erfare selv hvordan det er å være en arbeidstaker som med tiden ble arbeidsgiver som dermed begynte å jobbe innen jobbformidling. Bare en person som har gått gjennom alle disse stegene selv er i stand til å formidle på en best mulig måte mellom utenlandske arbeidsgivere og landsmenn som planlegger arbeidsmigrasjon.

Norsk arebeidsmarked kjenner jeg helt fra bunnen av. Først begynte jeg å jobbe som taktekker. Takket være min engasjement og høy kvalitet av utført arbeid avanserte jeg til å være formann, så teamleader og driftsleader. Hver av disse stillingene krevde av meg ny kunnskap og ferdigheter samt med kjennskap av lover og regel som var gjeldene på det norske markedet. På grunn av dette kan jeg si at jeg vet hva norske arbeidsgivere krever og trenger fra polske arbeidstakere.

De folk som er valgt av meg til å jobbe i Norge vet jeg at de er tilpasset til norsk standard og krav. Det er viktig for meg at begge sider er tilfreds med det hva jeg tilbyr så derfor samarbeider jeg ikke med useriøse arbeidsgivere, ikke heller med arbeidstakere hvor det er tvil om utdanning, engasjement, arbeidsmoral eller lignende.

De arbeidstakere som jeg tilbyr til norske arbeidgivere er personer som er klare til nye utfordringer, er bra utdannet eller klare til opplæring i det hva de ikke kan.