Zmiana adresu lub wymeldowanie w Norwegii

W Norwegii korespondencja od wielu instytucji dostarczana jest na adres zamieszkania, który podałeś w Norweskim Rejestrze Ludności (Folkeregisteret). Na ten właśnie adres przychodzi korespondencja od Helfo (norweski odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia) lub NAV, wstępne rozliczenie podatkowe (Skattemelding), kody PIN/MinID czy roczny wynik rozliczenia podatkowego (Skatteoppgjør).

Jeżeli zmieniasz adres zamieszkania na terenie Norwegii, koniecznie musisz zgłosić to do Folkeregisteret, czyli do Rejestru Ludności albo do Urzędu Podatkowego (Skatteetaten). Jeśli zmieniamy adres w jednej z tych instytucji, Folkeregisteret lub Skatteetaten, wszystkie inne instytucje będą posiadały informację o zmianie. 

Podatnicy ignorujący obowiązek zmiany adresu narażają się na nieprzyjemności związane z wydłużającymi się sprawami administracyjnymi i podatkowymi. Aktualizacja danych umożliwi dalszy płynny przepływ korespondencji urzędowej i zapobiegnie kłopotom związanym z jej niedostarczeniem na czas, czy raczej z faktem, że trafiła nie pod ten adres, pod który powinna. Bo co do tego, że norweskie urzędy terminowo wywiązują się z wszelkich przesyłek, możesz mieć pewność. Fakt, że pismo nie dotarło do adresata oznacza więc w praktyce, że to on nie dopełnił niezbędnych formalności.

Procedury zmiany/rejestracji adresu do korespondencji nie są trudne. Oto kolejne kroki postępowania w poszczególnych przypadkach.

Kto i kiedy musi zmienić adres, pod który dostarczana jest poczta

Podsumujmy: o zmianie naszego adresu, pod który ma wpływać urzędowa korespondencja, należy poinformować Rejestr Ludności oraz Urząd Podatkowy w następujących sytuacjach:

  • zmiana adresu zamieszkania w Norwegii (lub w Polsce, jeśli to właśnie kierowana jest korespondencja)
  • zmiana adresu korespondencyjnego bez zmiany adresu zamieszkania
  • opuszczenie Norwegii na dłużej niż 6 miesięcy

UWAGA! Osoby, które przeprowadzają się z innego kraju do Norwegii, muszą osobiście złożyć zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w wersji papierowej w urzędzie podatkowym. Przy wymeldowaniu z Norwegii, fakt zmiany adresu należy zgłosić najwcześniej 14 dni przed planowanym wyjazdem. Osoby przeprowadzające się w granicach Norwegii, zmianę miejsca zamieszkania mogą zgłosić wygodnie na stronie internetowej Altinn. Mają na to 8 dni.

Zmiany adresu zamieszkania na terenie Norwegii (flyttemelding) oraz procedury wymeldowania może dopełnić  tylko mająca stały numer personalny. Osoba, która posiada tymczasowy numer personalny może zmienić wyłącznie adres korespondencyjny

Posiadacze stałego numeru personalnego (fødselsnummer) mogą dokonać zmiany adresu drogą elektroniczną lub tradycyjną, pozostali wyłącznie składając odpowiednie podanie na piśmie i wysyłając tradycyjną pocztą. Osoba zmieniająca tylko adres do korespondencji (adres pocztowy), ale nie zmieniająca jednocześnie miejsca zamieszkania, musi dostarczyć wypełniony formularz drogą pocztową. 

Zmiana adresu za pomocą poczty elektronicznej

Aby dokonać zmiany adresu drogą elektroniczną należy zalogować się na stronę Skatteetaten m.in. za pomocą kodów MinID lub tokena bankowego (BankID) i wypełnić odpowiedni wniosek. Jeśli składasz dokumenty drogą elektroniczną, zmiana powinna być wprowadzona w systemie w ciągu 5 dni roboczych.

Zmiana adresu za pomocą poczty tradycyjnej

W przypadku wysyłania wniosku pocztą tradycyjna należy do niego dołączyć dokument tożsamości, który potwierdza dane osobowe wprowadzone we wniosku. W przypadku zmiany adresu niepełnoletniego dziecka pod wnioskiem musi podpisać się oboje rodziców. Jeśli składasz dokumenty pocztą tradycyjną, zmiana adresu zostanie dokonana w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania wniosku. 

Czy za brak aktualizacji adresu można dostać karę?

Norweskie urzędy nie nakładają żadnych kar za niedopełnienie formalności związanych z przemeldowaniem albo zmianą adresu zamieszkania czy adresu do korespondencji, ale utrudnienia z tego niedopełnienia wynikające są  na tyle uciążliwe, że same w sobie stanowią „karę” dla niesolidnego obywatela. Jeżeli np. złożyłeś wniosek o dagpenger (zasiłek dla bezrobotnych), ale nie uaktualniłeś swojego adresu możesz nie otrzymać pism z prośbą o dosłanie dodatkowych dokumentów/informacji, czego skutkiem może być brak przyznania zasiłku. 

Jakie mam zaktualizować swój adres korespondencyjny w Norwegii?

  • jeśli jesteś posiadaczem stałego numeru personalnego (fødselsnummer) wypełnij formularz online
  • załącz kopię dokumentu tożsamości (dowodu lub paszportu, najlepiej kolorową),
  • podaj informacje o starym i nowym adresie zamieszkania,
  • załącz skan kodów MinID (wówczas wszystko załatwisz online, a opłata za usługę będzie niższa niż gdy przechodzisz procedurę nie podając kodów MinID)
  • jeśli nie jesteś posiadaczem stałego numeru personalnego (fødselsnummer) albo zmieniasz wyłącznie adres do korespondencji (adres pocztowy), ale nie zmieniasz jednocześnie miejsca zamieszkania, musisz napisać podanie i wysłać pocztą tradycyjną

Aktualizacja adresu, pod który wpływać ma korespondencja urzędowa, leży w Twoim żywotnym interesie, warto więc trzymać rękę na pulsie i dopełniać wszystkie procedury we wskazanych terminach. 

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →