Zasiłek rodzinny i opiekuńczy w Norwegii

Zasiłek rodzinny (barnetrygd) to podstawowe świadczenie socjalne na dzieci w wieku 0-18 lat.

Aby je otrzymać, wystarczy spełniać trzy podstawowe warunki:

 • Osiągać dochód objęty składkami na ubezpieczenie społeczne w Norwegii (z tytułu umowy o pracę / kontraktu, prowadzenia działalności gospodarczej lub pobierania świadczeń równoważnych z pracą np. zasiłki: rodzicielski, chorobowy, rehabilitacyjny, pielęgnacyjny, dla bezrobotnych).
 • Odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift) w Norwegii.
 • Mieć stałe zameldowanie ze swoim dzieckiem/dziećmi w wieku 0-18 lat.

Stawka zasiłku rodzinnego wynosi 1054 NOK miesięcznie na każde dziecko.

Zasiłek opiekuńczy (kontantstøtte) to świadczenie socjalne na dzieci w wieku od 1 roku do 2 lat.

Aby je otrzymać, należy spełniać następujące warunki:

 • Osiągać dochód objęty składkami na ubezpieczenie społeczne w Norwegii j.w.
 • Odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift) w Norwegii,
 • Przynależeć do systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii i/lub innym kraju EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) od minimum 5 lat,
 • Mieć stałe zameldowanie ze swoim dzieckiem/dziećmi w wieku 1-2 lat,
 • Przebywać w domu z dzieckiem lub zapisać dziecko do żłobka bez dofinansowania państwowego.

UWAGA: jeśli dziecko uczęszcza do żłobka z dofinansowaniem publicznym co najmniej 20 godzin w tygodniu, nie wypłaca się zasiłku opiekuńczego. Jeżeli zaś dziecko jest w żłobku mniej niż 20 godzin w tygodniu, kwota zasiłku wynosi 50 % kwoty zasadniczej, czyli 3 750 NOK miesięcznie.

Stawka zasiłku opiekuńczego wynosi 7 500 NOK miesięcznie na każde dziecko.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny

 1. Akt urodzenia dziecka/dzieci (jeżeli dziecko nie jest zarejestrowane w Urzędzie Ewidencji Ludności w Norwegii). Akt/y muszą być przetłumaczone na język norweski, angielski lub wielojęzyczne. 
 2. Dokument potwierdzający PESEL dziecka/dzieci (jeżeli dziecko nie jest zarejestrowane w UEL w Norwegii) i drugiego rodzica (jeżeli rodzina z dzieckiem/dziećmi mieszka w Norwegii potrzebne są zaświadczenia o rejestracji pobytu/ pozwolenia na pobyt w Norwegii i potwierdzenia nadania numerów personalnych drugiego rodzica i dziecka/dzieci, których dotyczy wniosek).
 3. Umowa pracę lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie za cały okres, za który chcemy uzyskać świadczenie.
 4. Świadectwo rejestracji lub pozwolenie na pobyt z policji (Registreringbevis/Oppholdstillatelse),.
 5. Lønnslipy (odcinki z wypłaty) za cały okres ubiegania się o świadczenie
 6. Lønns og trekkoppgave (roczne rozliczenie od pracodawcy) za ostatni rok podatkowy,
 7. Kopia dowodu osobistego osoby składającej wniosek.

Zasiłek wypłacany jest do 3 miesięcy wstecz. 

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy

 1. Akt urodzenia dziecka/dzieci.
 2. Umowa o pracę lub innej dokumentacja będąca potwierdzeniem zatrudnienia, a w przypadku osób prowadzących własną działalność  – bilans od księgowej.
 3. Zestawienie rocznych dochodów od pracodawcy za ostatni rok podatkowy (norw. lønnsoppgave),
 4. Restracja pobytu w Norwegii lub pozwolenie na pobyt (norw. registreringsbevis / oppholdstillatelse).
 5. Wszystkie odcinki z pensji za obecny rok podatkowy.
 6. Dokument tożsamości  – dowód osobisty lub paszport osoby, która ubiega się o zasiłek opiekuńczy.
 7. Zaświadczenie z przedszkola potwierdzające, że dziecko nie uczęszcza do przedszkola (tłumaczone na język angielski lub norweski).

Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie podania o zasiłek opiekuńczy wynosi od 12 do 24 miesięcy. Długość czasu rozpatrywania podania nie ma wpływu na wysokość wypłaconego świadczenia. 

Urząd, który zajmuje się rozpatrywaniem prawa do zasiłku rodzinnego i/lub opiekuńczego jest NAV, czyli norweski Urząd Pracy i Polityki Socjalnej. Wraz z dokumentacją złożyć należy specjalny formularz do pobrania w sieci. Znajdziemy do na stronie Urzędu w zakładce Formularze (Skjema).

UWAGA: Małżeństwo nie jest niezbędnym warunkiem uzyskania zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, osoby żyjące w konkubinacie oraz samotnie wychowujące dzieci również mogą się o nie starać, pod warunkiem, że dzieci są zameldowane pod jednym adresem z osobą starającą się o świadczenia. Stąd akt ślubu nie jest dokumentem niezbędnym, którego brak może skutkować odmową przyznania zasiłku rodzinnego/opiekuńczego. 

Zasiłek opiekuńczy i zasiłek rodzinny, a pobieranie w Polsce 500+

Zasiłek opiekuńczy w Norwegii nie ma wpływu na pobieranie świadczenia 500+ w Polsce. W rozumieniu prawa są to dwa odmienne zasiłki. Świadczenie 500+ ma jednak wpływ na możliwość uzyskania zasiłku rodzinnego w Norwegii. Norweskie urzędy uznały, że polskie 500+ to świadczenie o podobnym charakterze co barnetrygd. W związku z tym przed podjęciem decyzji o wypłacie ustalają, czy w danym przypadku nie przysługują świadczenia polskie. Istotne jest samo prawo do otrzymywania 500 plus, a nie czy świadczenie jest faktycznie pobierane.

Gdy jeden z rodziców pracuje w Norwegii a drugi rodzic mieszka z dziećmi w Polsce i jest tam zatrudniony, pierwszeństwo w wypłacie świadczeń ma Polska. W praktyce oznacza to, że rodzic zamieszkujący w Polsce powinien złożyć wniosek o przyznanie 500+, które będzie przysługiwało na drugie i kolejne dzieci. Rodzic pracujący w Norwegii powinien złożyć wniosek o wypłatę Barnetrygd, zaznaczając prawo drugiego rodzica do świadczeń w Polsce. Nav będzie wypłacał Barnetrygd pomniejszony o kwotę przysługującego 500+. Gdy jeden z rodziców pracuje w Norwegii, a drugi rodzic mieszka z dziećmi w Polsce ale nie pracuje, przysługuje świadczenie z Norwegii. Jednak rodzic mieszkający w Polsce powinien złożyć wniosek o wypłatę 500+. Decyzja odmowna będzie dowodzić brak prawa do otrzymywania tego świadczenia w Polsce, co umożliwi rodzicowi składającemu wniosek o barnetrygd otrzymanie świadczenia w pełnej wysokości bez potrąceń

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →