Uprawnienia DSB – czym są uprawnienia DSB i jak je uzyskać?

Certyfikat DSB uprawnia do pracy na stanowisku elektryka w Norwegii. Można go otrzymać tylko wtedy, kiedy posiada  się już polskie uprawnienia zawodowe oraz uzyskało się dyplom w zawodzie elektryk lub pokrewnym. Certyfikatu nie mogą otrzymać więc osoby, które dopiero starają się o uprawnienia elektryczne. Elektrycy, jako grupa zawodowa, mogą ubiegać się w Polsce o uzyskanie następujących uprawnień zawodowych:

 • uprawnienia zawodowe w zakresie eksploatacji,
 • budowlanych,
 • rzeczoznawcy budowlanego,
 • rzeczoznawcy, specjalisty i weryfikatora SEP,
 • biegłego sądowego,
 • audytora energetycznego,
 • uprawnienia zawodowe do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków,
 • uprawnienia specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej.

Certyfikat DSB potwierdza, że umiejętności oraz uprawnienia zdobyte w Polsce są zgodne z norweskimi wymogami.

Dlaczego certyfikat DSB jest niezbędny?

Każdy elektryk, który chce pracować w Norwegii, musi przesłać aplikację do norweskiej Dyrekcji Ochrony Cywilnej i Planowania Awaryjnego (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/DSB). Instytucja ocenia nasze dokumenty na podstawie dyrektywy 2005/36/EF, w której Komisja Europejska określiła zasady uznawania zagranicznego wykształcenia.

Polscy elektrycy, którzy zdobyli certyfikat Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), zazwyczaj spełniają norweskie wymogi. Należy pamiętać, że oprócz odpowiedniego wykształcenia oraz posiadania uprawnień, od elektryków wymaga się przynajmniej dwóch lat udokumentowanej praktyki po otrzymaniu dyplomu zawodowego.

Jakie dokumenty należy złożyć, żeby uzyskać certyfikat DSB?

Wniosek o wydanie certyfikatu DSB należy napisać samodzielnie. Na stronie internetowej DSB nie ma żadnego gotowego formularza, ale w sieci można znaleźć wzory takiego pisma. Trzeba określić w nim, w jakim konkretnie zawodzie chce się uzyskać zatwierdzenie kwalifikacji przez DSB, ponieważ obowiązują różne wymogi.

Norwegia stosuje różne kryteria w przypadku uznania kwalifikacji elektryka i elektryka, który chce wykonywać swój zawód w ramach własnej działalności gospodarczej. DSB wymaga też odrębnego zestawu dokumentów od elektryków specjalistów (electrical skilled worker) oraz wykonawców instalacji elektrycznych (electrical installations contractor). 

UWAGA: Za uznawanie kwalifikacji elektryka na łodziach i statkach morskich odpowiedzialna jest odrębna instytucja: Norweski Urząd Morski (Sjøfartsdirektoratet).

DSB wskazuje, że umiejętność mówienia, czytania i rozumienia jednego z języków nordyckich lub przynajmniej języka angielskiego jest dużym atutem osoby wnioskującej o uznanie kwalifikacji.

Wniosek należy wysłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną, załączając do niego następujące dokumenty:

 • CV, które zawiera dane personalne, dane kontaktowe, wykształcenie oraz doświadczenie w zawodzie, który chcesz wykonywać w Norwegii,
 • kopię paszportu,
 • kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły w zawodzie elektryk lub pokrewnym wraz z listą przedmiotów, ocenami, programem nauczania, wynikami z egzaminów,
 • kopię oryginału zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych,
 • kopię oryginału dyplomu zawodowego lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu w zawodzie elektryk lub pokrewnym,
 • kopię oryginału referencji/zaświadczenia od aktualnego lub poprzednich pracodawców jako dowód przynajmniej rocznego zatrudnienia w okresie ostatnich 10 lat od momentu ukończenia szkoły (doświadczenie zawodowe musi być z innego kraju niż Norwegia),
 • kopię oryginału uprawnień SEP

UWAGA: każdy dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język norweski lub angielski i  potwierdzony za zgodność z oryginałem przez notariusza publicznego. Świadectwa szkolne mogą być potwierdzone przez organ administracyjny, który przechowuje dany dokument w swoich aktach, czyli przez szkołę. 

Jak długo czeka się na certyfikat DSB?

Na wydanie certyfikatu DSB czeka się około 7-9 miesięcy od momentu dostarczenia kompletu dokumentów. Jeśli kwalifikacje i doświadczenie zawodowe elektryka różnią się znacząco od wymagań stawianych norweskim elektrykom, DSB może skierować wnioskującego na staż adaptacyjny lub test umiejętności.

Do DSB zawnioskować można o uznanie wykształcenia zarówno na stałe, jak i na krótki okres, np. na czas trwania jednorazowego kontraktu w Norwegii.

Podsumowanie

Każdy elektryk, który chce pracować w Norwegii, musi zdobyć certyfikat DSB. Warto wiedzieć, że elektrycy w Norwegii zarabiają najwięcej w branży budowlanej, dlatego przejście wszelkich procedur oraz uzyskanie certyfikatu potwierdzającego, że umiejętności oraz uprawnienia zdobyte w Polsce są zgodne z norweskimi wymogami jest nie tylko niezbędne do uprawiania każdego zawodu z branży elektrycznej, ale także bardzo opłacalne.

 Zawsze należy określić, w jakim konkretnie zawodzie chce się uzyskać zatwierdzenie kwalifikacji przez DSB, ponieważ obowiązują różne wymogi i zachodzi konieczność skompletowania odmiennych dokumentów. Za uznawanie kwalifikacji elektryka na łodziach i statkach morskich odpowiedzialna jest odrębna instytucja: Norweski Urząd Morski (Sjøfartsdirektoratet).

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →