Ubezpieczenie Helfo E106/S1 – co to jest?

Druki HELFO S1 – dawne E 106 oraz E 109 – są potwierdzeniem ubezpieczenia na terenie Norwegii, które jednocześnie gwarantuje dostęp do bezpłatnych usług medycznych na terenie wszystkich krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. HELFO zapewnia również ubezpieczenie rodziny zainteresowanego przebywającej w Polsce. 

UWAGA: W roku 2019 HELFO wprowadziło nowy druk – S1, zastępujący tym samy obowiązujące do tej pory druki E-106 i E-109, ale zasady przyznawania ubezpieczenia nie uległy zmianie. 

W praktyce oznacza to, że nowy formularz znacznie różni się od tego, z którym styczność mieliśmy do niedawna. Trzeba w nim podać bardziej szczegółowe dane dotyczące pobytu w Polsce oraz w Norwegii.

Dodatkowym utrudnieniem jest to, że podanie nie ma wersji w języku polskim, jak to było w przypadku podań o druki E-106 i E-109. Dokument S1 zastępuje wnioskowanie o oba wyżej wymienione druki. Oznacza to, że od tej pory nie musisz weryfikować, czy chciałbyś wnioskować o druk E-106 czy E-109 – wszystko możesz zrobić na jednym podaniu – właśnie S1.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie HELFO S1? 

HELFO to norweski odpowiednik polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki ubezpieczeniu HELFO S1 zyskujesz następujące korzyści:

 • możesz zaplanować leczenie w Polsce,
 • możesz leczyć się w Polsce np. gdy podczas pobytu u rodziny zachorujesz na jakąkolwiek infekcję,
 • Twoja mieszkająca w Polsce rodzina może korzystać z darmowej opieki zdrowotnej,
 • potwierdzenie ubezpieczenia honorowane we wszystkich krajach EOG.

Kto może się ubiegać o ubezpieczenie HELFO S1?

Każda osoba pracująca w Norwegii lub pobierająca tu opodatkowany zasiłek zastępujący dochód, której rodzina mieszka w Polsce ma prawo do uzyskania dokumentu S1. Osoby,  które nie mają rodziny w Polsce także mogą wnioskować o dokument S1, ale istnieje duże ryzyko odmowy.  

Otrzymanie druku S1 (dawne druk E-106) możliwe jest, jeśli wnioskujący:

 • pracuje na terenie Norwegii lub przebywa na zasiłku dla bezrobotnych,
 • odprowadza w Norwegii składki na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift)
 • systematycznie podróżuje do rodziny w Polsce, co oznacza, że jego życie rodzinne toczy się głównie w tym kraju

Do wniosku o S1 należy dołączyć:

 • umowę o pracę/decyzję o przyznaniu zasiłku (dagpenger) lub wypis z brreg.no o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
 • skanu dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu)
 • potwierdzenie pisemne od pracodawcy o zatrudnieniu – wymagane w przypadku, gdy umowa o pracę jest starsza niż 1 rok

Wypełniając wniosek będziemy musieli podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wnioskodawcy
 • Numer personalny (nie jest wymagane posiadanie stałego numeru personalnego – wystarczy sam D-nummer, czyli tymczasowy norweski numer personalny)
 • Numer telefonu
 • Adres norweski i polski
 • Dane członków rodzinny, którzy mają być dopisani do ubezpieczenia imiona i nazwiska + numer pesel

Wniosek o wydanie dokumentu S1 można złożyć:

 • osobiście
 • listownie
 • za pośrednictwem faksu
 • drogą elektroniczną

Jak szybko HELFO rozpatrzy mój wniosek i co zrobić, kiedy otrzymam dokumenty?

HELFO na rozpatrzenie wniosku ma 8-12 tygodni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, do wnioskującego wysyłany jest druk E-106/S1 w dwóch egzemplarzach, z którymi powinien on udać się do swojego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie zostaną one podstemplowane. Jeden z egzemplarzy należy zatrzymać dla siebie, drugi zaś odesłać do HELFO.

Warto sprawdzić, na jaki okres HELFO przyznało dokument S1. Standardowo są to maksymalnie 2 lata. Zdarza się jednak, że jest on przyznawany wyłącznie na okres trwania umowy. Na kilka tygodni przed datą upływu ważności tego dokumentu należy ponownie wnioskować o jego wystawienie

UWAGA:  Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do powiadomienia HELFO o zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do korzystania z norweskiego ubezpieczenia.

Czy jeśli pobieram w Norwegii rentę lub emeryturę, mogę wnioskować o ubezpieczenie HELFO?

Osoba pobierająca w Norwegii rentę (uføretrygd) lub emeryturę (alderspensjon) również może wnioskować o rozszerzenie ubezpieczenia zdrowotnego na inny kraj EOG. Wystarczy, że przedstawi się dokument potwierdzający pobieranie wyżej wymienionych świadczeń w Norwegii. 

Czy jeśli pracuję w Norwegii mogę korzystać także z karty EKUZ?

Dokument S1 i EKUZ dają możliwość bezpłatnej opieki medycznej w Polsce. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego daje możliwość uzyskania bezpłatnej opieki medycznej w nagłych sytuacjach, zgodnie z zasadami pomocy obywatelom kraju, w jakim przebywasz.

Nie daje ona możliwości darmowego leczenia chorób przewlekłych czy wizyt zaplanowanych. Zalecane jest więc, aby posiadacze Karty EKUZ nabywali prywatne ubezpieczenie zdrowotne podczas podróży. Podobnie jak w przypadku dokumentu S1, zamawiając kartę, należy udowodnić odprowadzanie składek na terenie Norwegii poprzez dołączenie do wniosku umowy o pracę lub decyzji o przyznaniu opodatkowanego zasiłku.

Zasady te dotyczą przede wszystkim osób, które posiadają tymczasowy numer personalny, ponieważ, aby zamówić kartę, muszą wysłać papierowe podanie. Osoby, które posiadają stały numer personalny i mają możliwość logowania się do norweskich urzędów za pomocą BankID lub Buypass, mogą zalogować się na stronę HELF, aby zamówić EKUZ. Nie wymaga to dołączania dodatkowych dokumentów.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →