Przepisy celne w Norwegii – co można przewieźć przez granicę?

Norwegia nie jest w pełni objęta europejską unią celną, dlatego obowiązują tu inne niż na terytorium Unii Europejskiej przepisy celne dotyczące wwozu towarów przez turystów. Turyści podróżujący do Norwegii podlegają ograniczeniom ilościowym dotyczącym wwożenia towarów przeznaczonych do użytku osobistego (określenie „do użytku osobistego” dotyczy także towarów przewożonych z przeznaczeniem na prezenty). Towary te nie mogą być odsprzedawane, gdyż grozi to ich konfiskatą oraz dodatkową karą, a w poważniejszych przypadkach nawet konfiskatą pojazdu, którym zostały wwiezione na teren Norwegii. 

 • Osoby przebywające w Norwegii nie krócej niż 24 godziny, mogą wwieźć ze sobą towary o łącznej wartości do 6000 NOK, bez uiszczania cła i podatku akcyzowego.
 • Osoby przebywające krócej niż 24 godziny, mogą wwieźć towary o łącznej wartości do 3000 NOK bez cła i podatku akcyzowego.

UWAGA: Jeśli przekroczysz limit  6000/3000 koron norweskich, sam możesz zdecydować, za które towary chcesz zapłacić cło i podatek akcyzowy. Jeżeli wartość danego towaru przekracza wyżej wymieniony limit, cło i podatek akcyzowy zostaną naliczone od całej wartości towaru. Towary stanowiące całość nie mogą być dzielone na części i wwożone przy kilkakrotnym przekraczaniu granicy, ani też przez większą liczbę osób. Obowiązuje to również wówczas, kiedy wartość poszczególnych części jest niższa niż 6000/3000 koron norweskich.

Bez płacenia cła oraz innych podatków, można wwozić do Norwegii:

 • Żywność, produkty mięsne i mleczne (przywożone z terenu państw UE/EOG) –  w sumie 10 kg.
 • Papierosy oraz wyroby tytoniowe. Limity: 200 szt. papierosów lub 250 g tytoniu i 200 szt. bibułek papierosowych; towary te mogą mieć przy sobie osoby, które ukończyły 18. rok życia
 • Limit alkoholu – Norwegia jest krajem, w którym limit na napoje alkoholowe wynosi: napoje spirytusowe: powyżej 22% alkoholu, do 60% włącznie (1 litr), wino: powyżej 2,5% alkoholu, do 22% włącznie (1,5 litra), piwo: powyżej 2,5% (również mocne piwo) lub gotowe drinki/cydr powyżej 2,5% alkoholu, do 4,7% włącznie (2 litry). UWAGA: alkohol powyżej 22% mogą mieć przy sobie wyłącznie osoby, które ukończyły 20. rok życia

Oprócz paliwa w baku pojazdu dodatkowo można wwieźć 10 l paliwa na 1 samochód w kanistrze przeznaczonym do przechowywania i przewozu paliwa.

Oprócz limitu towarów zwolnionych z cła i akcyzy, można zgłosić do oclenia w Norwegii maksymalnie 27 litrów piwa lub wina, cztery litry wódki, 400 sztuk papierosów oraz 500 gramów wyrobów tytoniowych lub snusa.

Czy mogę wwieźć do Norwegii psa lub kota? 

Szczegółowych informacji na temat przywozu produktów rolnych (np. owoców, warzyw czy roślin doniczkowych) oraz zwierząt udziela Norweska Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności (Mattilsynet). UWAGA: Psy i koty mogą być przywożone z Polski do Norwegii na podstawie tzw. europejskiego paszportu dla zwierząt zgodnego z regulacją EU 998/2003 (z wyjątkiem ras zakazanych: pitbull terier, amerykański staffordshire terier, brazylijski fila, toso inu i dog amerykański). 

Ile pieniędzy mogę mieć przy sobie?

Przy wjeździe i wyjeździe można mieć przy sobie gotówkę (waluta norweska i inne waluty) o wartości nie przekraczającej łącznie kwoty 25 000 NOK. Gotówkę o wartości przekraczającej tę kwotę należy zadeklarować na specjalnym formularzu służbom celnym podczas przekraczania granicy. 

Czego nie wolno wwozić do Norwegii?

Towary, których przywóz jest zabroniony bez specjalnego zezwolenia to: 

 • narkotyki,
 • trucizny i lekarstwa (zezwala się na przywóz niewielkich ilości lekarstw do osobistego użytku),
 • wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 60 procent,
 • broń i amunicja,
 • fajerwerki,
 • ziemniaki (są traktowane jako „rośliny/części roślin przeznaczone do uprawy”)
 • ssaki, ptaki i zwierzęta egzotyczne,
 • rośliny/części roślin przeznaczone do uprawy,
 • mięso, produkty mięsne, mleko oraz produkty mleczne z krajów spoza EOG.

Co się stanie, kiedy celnicy odkryją przemyt?

Z uwagi na fakt, że przemyt do Norwegii jest stale nasilającym się procederem, w latach 2013-2014 zaostrzono kary za nielegalny wwóz towarów.

Kiedy celnicy wykryją przemyt, mogą zastosować uproszczone procedury i nałożyć sankcje. Procedury uproszczone stosuje się wtedy, gdy przemyt dotyczy rzeczy, które można przywieźć do Norwegii legalnie (np. alkohole, wyroby tytoniowe, mięso, paliwo itp.). W przypadku nielegalnego przewozu przedmiotów, które są całkowicie zabronione lub wymagają pozwolenia, którego nie posiadamy, kary są bardzo surowe. Na przykład za przewożenie 10 kg jedzenia ponad legalną normę spodziewajmy się kary w wysokości 300-1900 NOK, a 40kg „nadbagażu” może skutkować sprawą w sądzie. 

Podsumowanie

Policja i służby celne w Norwegii (Tolletaten) mają znacznie szerszy zakres uprawnień w stosunku do cudzoziemców niż odpowiednie służby w Polsce. W szczególności uprawnione są do kontrolowania pojazdów i osób nie tylko na przejściach granicznych, ale również na terenie całego kraju i w każdej sytuacji.

UWAGA: W przypadku naruszenia obowiązującego prawa i zatrzymania przez policję należy pamiętać o podstawowych prawach cudzoziemca. Są to: prawo do tłumacza, prawo do pomocy adwokata i prawo do kontaktu z konsulem. 

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →