Norweski numer personalny – co to jest i jak uzyskać?

W Norwegii istnieją dwa rodzaje numeru personalnego. Numer tymczasowy (D-numer) przyznawany jest obcokrajowcom, którzy zamierzają przebywać na terenie Norwegii krócej niż 6 miesięcy. Stały numer personalny (fødselsnummer) otrzymują osoby zamierzające przebywać na terenie Norwegii dłużej niż przez 6 miesięcy; otrzymuje się go raz na całe życie. D-nummer oraz fødselsnummer pełnią taką samą funkcję jak polski numer PESEL. Poniżej czytelnik znajdzie szczegółowe informacje na temat jak zdobyć tymczasowy numer personalny oraz jak zdobyć stały numer personalny w Norwegii. 

Tymczasowy numer personalny D-nummer

Po D-nummer należy zgłosić się do lokalnego Urzędu Podatkowego (Skatteetaten) albo Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych (SUA – Service Center for Foreign Workers). W Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych współpracują ze sobą takie urzędy jak Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet), Policja (politiet), Urząd Podatkowy (Skatteetaten) oraz Urząd Imigracyjny (UDI). Dzięki tej współpracy obcokrajowcy przyjeżdżający do Norwegii do pracy mogą w jedyny miejscu uzyskać odpowiednie informacje, a ich podania mogą zostać rozpatrzone w możliwie krótkim czasie.

D-nummer składa się z 11 cyfr, z czego pierwsze 6 cyfr odpowiadają naszej dacie urodzenia (z wyjątkiem pierwszej cyfry, która powiększona jest o 4). 

D-nummer w Urzędzie Podatkowym (Skatteetaten)

Jeśli starasz się o D-nummer w lokalnym Urzędzie Podatkowym (Skatteetaten), numer tymczasowy zostanie Ci przyznany wraz z kartą podatkową. Aby otrzymać D-nummer oraz kartę podatkową w Urzędzie Podatkowym należy:

• stawić się osobiście w lokalnym biurze Skatteetaten
• przedstawić ważny dokument tożsamości
• złożyć wniosek – dostępny tutaj https://www.skatteetaten.no/globalassets/skjema/2020/rf1209b.pdf
• przedstawić umowę o pracę albo potwierdzenie zlecenia (dotyczy osób pracujących dla agencji pracy tymczasowej)

D-nummer w Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych (SUA – Service Center for Foreign Workers) 

O D-numer w Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych (SUA – Service Center for Foreign Workers) mogą się starać obywatele krajów UE/EOG oraz ich rodziny, obywatele krajów spoza strefy UE/EOG oraz pracodawcy, którzy zatrudniają zagranicznych pracowników. Należy okazać: dokument potwierdzający tożsamość, umowę o pracę oraz wniosek. 

Stały numer personalny fødselsnummer

Fødselsnummer jest to stały numer identyfikacyjny. Mogą uzyskać go osoby zamierzające przebywać na terenie Norwegii dłużej niż 6 miesięcy. Do uzyskania stałego numeru identyfikacyjnego konieczne jest zgłoszenie przeprowadzki do Norwegii. Po fødselsnummer należy zgłosić się do lokalnego Urzędu Podatkowego (Skatteetaten) albo Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych (SUA – Service Center for Foreign Workers). Fødselsnummer składa się z 11 cyfr, gdzie pierwsze 6 to data urodzenia.

Fødselsnummer w Urzędzie Podatkowym (Skatteetaten)

Fødselsnummer można otrzymać w Skatteetaten w związku ze zgłaszaniem przeprowadzki do Norwegii. W urzędzie trzeba przedstawić następujące dokumenty:
• ważny dokument tożsamości
• potwierdzenie rejestracji na policji
• kontrakt najmu lub zakupu mieszkania
• umowę o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy lub dokument potwierdzający: prowadzenie działalności gospodarczej, pobierania emerytury, pozostawanie na utrzymaniu innej osoby,
• wniosek, dostępny

UWAGA: jeśli nie posiadasz D-nummeru, powinieneś wystąpić także z wnioskiem o przyznanie karty podatkowej

Fødselsnummer w Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych (SUA – Service Center for Foreign Workers) 

 Starając się o stały numer identyfikacyjny w SUA należy przedłożyć: dokument potwierdzający tożsamość, dokument potwierdzający rejestrację na policji, umowę o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy, dokument potwierdzający zakup lub najem mieszkania oraz wniosek. 

Jakie korzyści płyną z posiadania D-nummer

Osoby posiadające tymczasowy numer personalny mogą mieć zarejestrowany w Norwegii wyłącznie adres korespondencyjny. D-nummeru powinno używać się podczas każdego przyjazdu do kraju. Należy go wpisać na karcie podatkowej. Służy on do identyfikacji danej osoby, należy używać go podczas kontaktów z władzami publicznymi państwa. Jest także niezbędny do założenia konta bankowego, choć wiele instytucji bankowych odmawia zakładania kont tym, którzy posiadają tymczasowe numery. 

Jakie korzyści płyną z posiadania Fødselsnummer

Osoby posiadające stały numer personalny mogą:

  • założyć konto w banku
  • zyskać tokeny bankowych, dzięki którym można, między innymi, wysyłać elektronicznie wnioski do urzędów lub odczytywać wiadomości po zalogowaniu się na swoje konto na stronie NAV (Urząd Pracy i Spraw Socjalnych)
  • zamówić karty EKUZ drogą elektroniczną, logując się na stronę HELFO (potrzebne będą też pin kody MinID do systemu Altinn)
  • starać się o uzyskanie kredytu (musisz także spełniać warunki dotyczące minimum wiekowego oraz mieć adresu zameldowania na terenie Norwegii)

Stały numer personalny potrzebny jest także przy korzystaniu z usług medycznych, również podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, a także podczas zapisywania dziecka do przedszkola. 

Ile czeka się na przyznanie stałego numeru personalnego

Średni czas rozpatrywania wniosku i przyznawania decyzji to ok. półtora miesiąca. Może to jednak trwać znacznie dłużej lub krócej w zależności od ilości składanych wniosków. Norweski numer personalny otrzymasz pocztą.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →