Potwierdzenie zawodu w Nokut – czym jest, jak to zrobić i jakie są korzyści?

Wyjeżdżając do pracy za granicą musimy liczyć się z koniecznością nostryfikacji dyplomu albo potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w stosownym urzędzie. Dysponując uznanymi na terenie danego kraju dokumentami potwierdzającymi prawo do wykonywania zawodu, w którym zdobyliśmy wykształcenie i doświadczenie, gwarantujemy sobie możliwość znalezienia pracy na stanowisku odpowiadającym naszym kwalifikacjom, a nie dorabiania w przypadkowym miejscu.  

Czy uznanie wykształcenia zdobytego w Polsce zawsze jest konieczne, kiedy szukamy pracy w Norwegii?

Zawody, które możemy wykonywać na terenie Norwegii dzielą się na:

 1. Zawody regulowane przez prawo norweskie:aby móc pracować w tych zawodach, obowiązkowa jest autoryzacja (profesjonsgodkjenning). W Norwegii jest 16 różnych urzędów uznających zagraniczne wykształcenie w zawodach regulowanych.
 2. Zawody nieregulowane przez prawo norweskie:w celu podjęcia pracy w tych zawodach uznanie wykształcenia zdobytego poza Norwegią nie jest obowiązkowe. To pracodawca decyduje, czy osoba ubiegająca się o dane stanowisko pracy ma odpowiednie kwalifikacje, w praktyce jednak pracodawcy wolą mieć dokument wydany przez stosowny urząd w Norwegii.

Co to jest NOKUT

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), a konkretnie jego Departament ds. Wykształcenia Zagranicznego (Avdeling for utenlandsk utdanning), to instytucja zajmująca się przeprowadzaniem procedury uznawania wykształcenia zdobytego poza granicami Norwegii. NOKUT może potwierdzić tylko zawody, które nie są regulowane prawem norweskim, tj. nie wymagają zdania dodatkowych egzaminów lub uzyskania prawa do wykonywania zawodu na terenie Norwegii. 

NOKUT zajmuje się się potwierdzaniem kwalifikacji w zawodach, które zdobyliśmy chodząc do szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej lub studiując. 

Jakie dokumenty trzeba przedstawić starając się o potwierdzenie kwalifikacji w NOKUT

Bez względu na stopień wykształcenia i typ ukończonej szkoły, osoba starająca się o potwierdzenie kwalifikacji w NOKUT powinna zgromadzić: 

 • CV (w języku norweskim lub angielskim)
 • informacje o odbytych praktykach zawodowych (miejsce praktyk, branża, okres trwania)
 • upoważnienie do kontaktu z ukończoną szkołą przez NOKUT

Osoby bez elektronicznego konta Altinn muszą dodatkowo załączyć kopię dokumentu tożsamości.

UWAGA: Informacje o odbytych praktykach zawodowych są bardzo ważne, ponieważ NOKUT uzna kwalifikacje tylko gdy w Norwegii istnieje taki sam kierunek i adekwatna liczba godzin oraz tok nauczania. Np. w norweskiej szkole średniej (technikum i szkole zawodowej) jest minimum 12 miesięcy praktyki, a w polskich szkołach ta liczba kształtuje się różnie. Za to uniwersytety w Polsce mają określoną liczbę punktów za przedmioty w semestrze, zgodną z wszystkimi państwami w  UE. 

Jeśli ukończyłeś szkołę zawodową, powinieneś przedłożyć: 

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub świadectwo czeladnicze

Jeśli ukończyłeś technikum, powinieneś przedłożyć:

 • świadectwo ukończenia technikum lub świadectwo dojrzałości (świadectwo maturalne)
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

UWAGA: Osoba, która ukończyła zarówno szkołę zawodową, jak i technikum, powinna przedstawić dokumenty z obu placówek.

Jeśli ukończyłeś szkołę policealną, powinieneś przedłożyć: 

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Jeśli masz wykształcenie wyższe, powinieneś przedłożyć:

 • świadectwo dojrzałości z liceum lub technikum
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • suplement do dyplomu, jeśli posiadasz (zawiera on informacje na temat osiągnięć absolwenta, w tym punktów zaliczeniowych, ocen i zakresu przerobionego materiału oraz obejmuje informacje o rodzaju i poziomie uzyskanych kwalifikacji)
 • indeks (jeżeli nie masz suplementu do dyplomu)

UWAGA: NOKUT nie potwierdza kwalifikacji w oparciu o dyplom mistrzowski. Dyplom mistrzowski jest dokumentem potwierdzającym najwyższe kwalifikacje rzemieślnicze w zawodzie i ułatwia posiadaczowi samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz zajmowanie stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwie. Jest też dokumentem uprawniającym do szkolenia młodocianych pracowników (wraz ze świadectwem ukończenia kursu pedagogicznego).

NOKUT nie wymaga potwierdzonych kopii ani apostille (poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie), akceptuje dokumenty w języku angielskim, norweskim oraz pozostałych językach skandynawskich. 

Wszystkie wymagane dokumenty załączone do wypełnionego formularza można wysłać wchodząc na stronę  www.nokut.no/en/  i wybierając zakładkę Recognition of foreign vocational education and training («Uznanie wykształcenia zawodowego»).

Procedura rozpatrywania wniosków trwa do 3 miesięcy.

Jakie korzyści wynikają z potwierdzenia zawodu w NOKUT

Warto potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe w NOKUT, ponieważ: 

 • potwierdzenie zawodu w NOKUT znacząco podnosi pozycję pracownika na rynku pracy i daje szansę na znalezienie satysfakcjonującego stanowiska
 • potwierdzone wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe zapewnią wyższe wynagrodzenie i mogą zwiększyć szanse na awans
 • zatwierdzone wykształcenie średnie otwiera drogę do rozpoczęcia studiów w Norwegii

Podsumowanie

Uznanie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych przez NOKUT oznacza uznanie ich  za porównywalne z odpowiadającymi im kwalifikacjami norweskimi. Zawody, które może potwierdzić NOKUT to m.in:

 • betoniarz (Betongfagarbeider)
 • cieśla (Tømrer)
 • hydraulik (Rørlegger)
 • murarz (Murer)
 • szklarz (Glassfagarbeider),
 • stolarz (Trevaresnekker/Møbelsnekker)

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →