Ludność Norwegii – jak prezentuje się demografia w kraju wikingów?

Jak czytamy na stronie https://www.populationof.net/pl/norway/ liczba ludności w Norwegii w dniu powstawania tego tekstu to 5 485 857 osób. Pierwszego stycznia 2020 roku było to 5 367 580 osób. Jeśli interesuje Was taka statystyka rok do roku, zaglądajcie na stronę SBB (Norweskiego Urzędu Statystycznego) https://www.ssb.no/en 

Średnia wieku Norwegów wynosi 40,2 lat. Gęstość zaludnienia 14,9 na km2. Z danych za rok 2020 wynika, że blisko 82% Norwegów mieszka w miastach. Szacowana długość życia w chwili urodzenia dla osób urodzonych w 2020 roku wyniesie 86,7 lat (85,4 lat dla mężczyzn, i 88,1 lat dla kobiet). Do roku 2050 nastąpi też zwiększenie gęstości zaludnienia do 18,6 ludzi na metr kwadratowy. 

Norwegia nabiera wielokulturowego charakteru

Szacuje się, że 14% ludności Norwegii to imigranci. Według SSB (Norweskiego Urzędu Statystycznego) liczba imigrantów w Norwegii nie przekroczy do końca 2020 roku 790 tysięcy osób, ale będzie stale rosła, osiągając do końca 2060 roku ma wynosić 1,13 mln. Wśród najliczniej reprezentowanych narodowości są Polacy, Litwini, Somalijczycy, Szwedzi oraz Pakistańczycy. Na dalszych pozycjach plasują się przybysze z Syrii, Iraku, Erytrei, Tajlandii i Filipin. 

Według Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Norwegia cieszy się jednym z najwyższych na świecie poziomów dochodu na mieszkańca i to główny powód, dla którego mieszkańcy tak wielu państw świata szukają tu pracy i stabilnego życia.

Rynek pracy jest atrakcyjny także dla kobiet (pracuje 75% pań). Zgodnie z norweskim prawem kobiety muszą stanowić co najmniej 40% w zarządach w przedsiębiorstwach państwowych oraz w prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Prognozy dotyczące wieku mieszkańców Norwegii

Obecnie średnia wieku mieszkańców Norwegii to 40.2 lat, ale szacuje się, że już za dziesięć lat seniorzy (65+) staną się liczniejszą grupą od dzieci i młodzieży (0-19). Dziś w Norwegii mieszka 670 tys. osób powyżej 70 roku życia. Problem starzenia się społeczeństwa związany jest także, podobnie jak w przypadku wszystkich państw europejskich, ze spadającą dzietnością.

Coraz mniej norweskich małżeństw decyduje się na posiadanie dwojga lub więcej dzieci. Statystyki wskazują, że na jedną kobietę przypada 1,96 dziecka i trend spadkowy będzie się nasilał, osiągając około 1,7 dziecka na kobietę w 2060 r. Rok 1975 był ostatnim rokiem, w którym na jedną kobietę w Norwegii przypadało co najmniej dwoje dzieci (równe 2,0). 

Z drugiej strony, zwiększona liczba imigrantów oraz wysoka jakość opieki medycznej, a co za tym idzie, dłuższe życie Norwegów sprawiają, że najnowsze badania Głównego Urzędu Statystycznego (SSB) prognozują przekroczenie liczby 6 milionów mieszkańców już w 2030 roku.  

Norwegia – Ludność miast

Oslo, stolica Norwegii, to ponadmilionowa metropolia. W 2020 r. Gmina Oslo szacunkowa populacja obszaru metropolitalnego wynosiła 1,71 mln mieszkańców. Drugim pod względem zaludnienia jest Bergen które liczy ponad 255 000 mieszkańców, trzecim najbardziej zaludnionym norweskim miastem jest Stavanger, czwartym zaś Trondheim. 

Znaczący przyrost ludności Oslo związany jest napływem imigrantów, stanowiących pona 20% mieszkańców. Największa liczba przybyłych do Norwegii osób decyduje się osiąść w dużych miastach i na ich obrzeżach, botu warunki życia są najłatwiejsze, a zarobki najwyższe.

Miasto portowe w Norwegi.

Liczba Polaków w Norwegii

Polacy stanowią obecnie najliczniejszą grupę imigrantów w Norwegii. W roku 2020 to około 120 tysięcy osób. Warto zaznaczyć, że wiek emigrantów z Polski podnosi się. O ile jeszcze dekadę temu za pracą do Krainy Fiordów ruszali głównie ludzi w weki 20-29 lat, o tyle dzisiaj dominuje grupa wiekowa 30-39 lat. Po czasowym przestoju, związanym z pandemią, liczba Polaków przyjeżdżających do pracy do Kraju Fiordów znowu rośnie. 

Ruch imigracyjny z Polski

Norwegia kilka razy notowała nasilony ruch imigracyjny z Polski. Pierwszy raz w latach osiemdziesiątych, kiedy Polacy uciekali przed stanem wojennym i wielu z naszych rodaków załapało się na „ostatni prom”. Okazało się, że Polacy nie tylko dobrze się asymilują i partycypują w obowiązkach społeczeństwa, ale także przyczyniają się do wzrostu poziomu dzietności w kraju.

Kolejna fala imigrantów zarobkowych pojawiła się po roku 2004, kiedy nastąpiło poszerzenie Unii Europejskiej (do wspólnoty dołączyło dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry). Od tej pory Norwegia stanowi ulubiony kierunek emigracji zarobkowej naszych rodaków, a Polacy przybywający do Kraju Fiordów mogą pochwalić się najmniejszym odsetkiem bezrobocia, najwyższymi zarobkami oraz dużym zaangażowaniem w programy aktywizujące, szkolenia, doskonalenie zawodowe czy naukę języka. 

Podsumowanie

Norwegia jest najbogatszym krajem świata, przeliczając majątek państwa na głowę jednego mieszkańca. Zarobki są wysokie i wynoszą średnio ok. 19,5 tys. złotych brutto miesięcznie, choć nie obowiązuje tu ustalona odgórnie płaca minimalna. Przybywający do Krainy Fiordów imigranci nie stanowią jednolitej grupy pracowników. Polacy radzą sobie w Norwegii doskonale i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. 

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →