Jak uzyskać obywatelstwo norweskie?

W 2018 roku Urząd ds. Cudzoziemców przyznał 10,2 tys. norweskich obywatelstw. Wśród osób przyjmujących nowe obywatelstwo było 126 Polaków.

Jeszcze do niedawna osoba, która chciała uzyskać obywatelstwo norweskie, musiała zrezygnować z dotychczasowego. Podobnie było w przypadku Norwegów, którzy chcieli uzyskać obywatelstwo innego kraju. Obcokrajowcy przybywający do kraju fiordów i chcący uzyskać norweskie obywatelstwo musieli ponadto udokumentować co najmniej siedmioletni pobyt w tym kraju. Dzieci emigrantów urodzone w Norwegii nabywały norweskie obywatelstwo automatycznie.

Obywatelstwo Norwegii — najnowsze zmiany w prawie

6 grudnia 2018 roku parlament norweski podjął decyzję o możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa. Decyzja dotyczy zarówno Norwegów, którzy chcieliby przyjąć także obywatelstwo innego kraju, jak i przybywających do Norwegii obcokrajowców, którzy nie muszą już zrzekać się obywatelstwa kraju pochodzenia. Aby wprowadzenie zmian było możliwe, Norwegia musiała najpierw wypowiedzieć podpisaną w 1963 roku konwencję Rady Europy.

1 listopada bieżącego roku norweski parlament podał, że ustanowione przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Oznacza to, że Polacy, którzy spełnią wymagania dotyczące długości pobytu w Norwegii, będą mogli złożyć w Urzędzie Imigracyjnymi (UDI) wniosek o przyznanie norweskiego paszportu bez zrzekania się polskiego obywatelstwa. Cała procedura ma być też uproszczona, co powinno ograniczyć formalności i skrócić czas oczekiwania na decyzję.

Wchodzące od stycznia 2020 roku przepisy sprawią, że Polacy chcący uzyskać norweski paszport nie będą już musieli przechodzić kosztownej i dla wielu emocjonalnie obciążającej procedury zrzekania się polskiego obywatelstwa.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać norweskie obywatelstwo

Bez względu na to, czy skorzystamy z nowych przepisów i zdecydujemy się na podwójne obywatelstwo, czy zrezygnujemy z obywatelstwa polskiego i wybierzemy wyłącznie norweskie, musimy spełnić następujące warunki:

 • trzeba wykazać, że w ciągu ostatnich 10 lat przez 7 lat mieszkało się w Norwegii albo od 7 lat jest się w konkubinacie/ związku małżeńskim z osobą mającą obywatelstwo norweskie, która mieszkała w tym czasie w kraju przynajmniej 3 lata,
 • nie można mieć żadnych konfliktów z prawem — jeśli było się karanym, karanym grzywną albo skazanym prawomocnym wyrokiem sądu może to prowadzić do odrzucenia podania, a zatem nie będzie się miało prawa do ubiegania się o obywatelstwo norweskie przed upływem określonego czasu (karencji),
 • należy odbyć 300 godzin kursu językowego lub zdać oficjalny egzamin z języka norweskiego na poziomie A2,
 • należy zdać egzamin z wiedzy o społeczeństwie (statsborgerprøven),
 • trzeba być zdrowym psychicznie — nie można być skazanym na przymusowe leczenie psychiatryczne (wymóg niekaralności i zdolności do czynności prawnych).

Osoba ubiegająca się o norweskie obywatelstwo musi mieć powyżej 12 lat (wymóg ten nie dotyczy bezpaństwowców i dzieci, dla których występuje się o nadanie obywatelstwa jednocześnie z matką lub ojcem oraz dzieci, których matka lub ojciec jest Norwegiem).

Osoby mające wątpliwości bądź zapytania, tyczące się wymogów stawianych osobom, które chcą składać podanie o przyznanie obywatelstwa norweskiego, powinny kontaktować się z najbliższą ambasadą norweską lub konsulatem, albo zajrzeć na stronę Opplysningstjenesten i UDI.

Od wymienionych wyżej reguł, dotyczących ubiegania się o obywatelstwo norweskie, można robić wyjątki, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowo silne argumenty.

Norweskie obywatelstwo: Co daje podwójnego obywatelstwa?

Posiadanie podwójnego obywatelstwa to nic innego jak podwójne korzyści, ale i podwójne obowiązki do spełnienia wobec obu krajów.

Przyjmując obywatelstwo Norwegii, zyskujemy:

 • możliwość i równocześnie obowiązek głosowania w wyborach parlamentarnych w Norwegii,
 • prawo do pracy w Norwegii bez uzyskania zezwolenia,
 • możliwość kandydowania do norweskiego urzędu,
 • możliwość ubiegania się o pracę w takich obszarach jak sądownictwo, dyplomacja, wojsko czy policja,
 • prawo do bezwarunkowego pobytu w Norwegii,
 • łatwiejszy dostęp do pożyczek studenckich,
 • dostęp do lepszego zabezpieczenia społecznego,
 • w razie potrzeby opiekę norweskich służb konsularnych podczas pobytu za granicą,
 • możliwość przynależenia do norweskiej reprezentacji w różnych dyscyplinach sportowych,
 • zapewnienie norweskiego obywatelstwa dzieciom,
 • ułatwione formalności w wielu obszarach życia,
 • łatwiejsze podróżowanie na przykład do USA, ponieważ Norwegia nie należy do krajów UE.

Podsumowanie

W roku 2018 wśród imigrantów zarobkowych najwięcej było Polaków (3,6 tys.). Nadchodzące zmiany w prawie na pewno znacznie ułatwią funkcjonowanie wielu z nich. Nie da się ukryć, że coraz więcej naszych rodaków wiedzie “życie w rozkroku” pomiędzy co najmniej dwoma krajami. Kiedy ma się mieszkania i zobowiązania zawodowe w dwóch państwach, posiadanie podwójnego obywatelstwa znacznie ułatwia panowanie nad kwestiami formalno-prawnymi czy finansowymi.

Zobacz także artykuł: Pozwolenie na pobyt stały w Norwegii — komu przysługuje?

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →