Ile zarabia zbrojarz w Norwegii?

Zbrojarz wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe oraz układa je w formach i deskowaniach. To zawód o charakterze produkcyjnym lub usługowym. Do głównych zadań osoby pracującej na stanowisku zbrojarza należy:

 • wykonywanie prac związanych z przygotowywaniem stali zbrojeniowej do montażu
 • transportowanie, magazynowanie oraz składowanie materiałów i wyrobów zbrojarskich
 • przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu
 • czyszczenie, prostowanie, cięcie i gięcie oraz montaż siatek i szkieletów zbrojeniowych, układanie i montowanie ich w deskowaniach lub formach
 • wykonywanie prefabrykatów zbrojarskich
 • kontrolowanie jakości wykonywanych czynności zbrojarskich
 • kontrolowanie procesu wykonywania siatek i szkieletów zbrojeniowych oraz ocenianie jakości wykonania
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., oraz wymaganiami ergonomii oraz ochrony środowiska.

Z wykonywaniem pracy zbrojarza wiążą się następujące zagrożenia:

 • Zbrojarz wykonuje swoją pracę najczęściej na placu budowy, a więc na otwartej przestrzeni na świeżym powietrzu. W lecie jest narażony na działanie promieni słonecznych i wysokiej temperatury, a zimą na działanie niskiej temperatury.
 • Praca na budowie wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z pracy na wysokości i pracy w wykopach. Zagrożenie w pracy zbrojarza stanowią również same maszyny i urządzenia, których ruchome części – przy braku ostrożności, stają się bardzo niebezpieczne. Dlatego od zbrojarzy korzystających z tych maszyn i urządzeń wymaga się stosownych uprawnień.

Jak zdobyć zawód zbrojarza w Norwegii?

Osoba chcąca pracować na stanowisku zbrojarza powinna zdobyć dyplom  w zawodzie betoniarz-zbrojarz lub pokrewnym z branży budowlanej (szkoła zawodowa). Do wykonywania tego zawodu uprawnia także świadectwo potwierdzające kwalifikację B.16. lub inne dokumenty potwierdzające wiedzę i umiejętności zawodowe nabyte na kursach organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego. Prace zbrojarskie może również wykonywać osoba, która uzyskała odpowiednie kwalifikacje na drodze kształcenia rzemieślniczego. Zdobyte w pracy kompetencje można potwierdzić w organizacjach rzemieślniczych, zdając egzaminem czeladniczy, a po jakimś czasie także mistrzowski. 

Ile zarabia zbrojarz w Polsce

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na stanowisku zbrojarza w Polsce to 3 590 PLN brutto. Co drugi zbrojarz otrzymuje pensję od 2 720 PLN do 5 010 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych zbrojarzy zarabia poniżej 2 720 PLN brutto. Na zarobki powyżej 5 010 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych zbrojarzy. Najmniej zarabiają oczywiście osoby o najkrótszym stażu pracy. Dwie podobne firmy w różnych miastach mogą oferować znacznie odbiegające od siebie wynagrodzenia dla pracownika. Małe rodzinne firmy nie są wstanie zaoferować wynagrodzenia na poziomie wielkich zagranicznych korporacji, które zazwyczaj oferują również bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych, z których najpopularniejsze są świadczenia socjalne, bony towarowe i żywieniowe czy ubezpieczenie na życie.

Pomocnik zbrojarza, z kolei, to zawód kwalifikowany jako pomocniczy robotnik budowlany. Wykonuje proste i rutynowe prace na różnych etapach budowy albo rozbiórki. Zarobki na tym stanowisku są relatywnie niższe.

W Polsce 83% zbrojarzy pracuje na podstawie umowy o pracę. Niemal 100% zatrudnionych na tym stanowisku to mężczyźni.

Czego wymagają od polskich zbrojarzy norwescy pracodawcy

Oferty pracy na stanowisku wykwalifikowanego zbrojarza w Norwegii gwarantują pracę w stabilnych międzynarodowych firmach o dużym potencjale rozwoju. Zadania obejmują czynności związane nie tylko wykonywaniem pomiarów oraz interpretacją rysunków technicznych, ale także montaż siatek a także szkieletów zbrojeniowych. Niezwykle ceniona jest umiejętność organizowania i planowania własnej pracy, jak również predyspozycje interpersonalne. Pracodawcy wymagają bardzo dobrego stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Obowiązki

 • wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem stali zbrojeniowej do montażu
 • montaż siatek i szkieletów zbrojeniowych
 • układanie i montowanie siatek i szkieletów w deskowaniach lub formach
 • przestrzeganie zasad montażu zbrojenia, BHP, ochrony ppoż.

Wymagania

 • doświadczenie w pracy
 • umiejętność gięcia i zestawiania prętów zbrojeniowych
 • umiejętność tworzenia szkieletów i siatek zbrojeń
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub norweskiego

Ile zarabia zbrojarz w Norwegii

Minimalne stawki godzinowe w budownictwiew roku 2020 kształtują się następująco:

 • wykwalifikowani pracownicy mogą liczyć na nie mniej, niż 209,70 NOK za godzinę;
 • niewykwalifikowani pracownicy bez doświadczenia w branży mogą liczyć minimum na 188,40 NOK za godzinę;
 • niewykwalifikowani pracownicy z przynajmniej rocznym doświadczeniem w budownictwie zarobią minimum 196,50 NOK za godzinę;
 • pracownicy poniżej 18. roku życia mogą liczyć na przynajmniej 126,50 NOK za godzinę.

Doświadczony zbrojarz może liczyć na zarobki rzędu 215-220 NOK brutto / godzinę oraz możliwość rozwoju zawodowego i długoletnią współpracę z pracodawcą. Jeśli szukając pracy na stanowisku zbrojarza podejmiesz współpracę z agencją pośredniczącą w poszukiwaniu pracy w Norwegii, przez cały okres rekrutacji będziesz pod opieką koordynatora, który pomoże ci załatwić wszelkie formalności. 

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →