Ile zarabia ślusarz w Norwegii?

Ślusarz to rzemieślnik, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu, wytwarzanie części do maszyn przemysłowych oraz narzędzi, przedmiotów codziennego użytku (kluczy, zamków) a także elementów dekoracyjnych (żyrandole, świeczniki). 

Ślusarz zazwyczaj pracuje wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, tylko ślusarz konstrukcji stalowych połowę swojego czasu pracy wykonuje na otwartym powietrzu.

Aby zdobyć ten zawód należy ukończyć zasadniczą szkołę zawodową i/lub technikum albo skorzystać z kursów przygotowujących do zawodu. Żeby móc brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o jego ukończeniu wraz ze świadectwem kwalifikacji, wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową. Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Istnieje wiele różnych specjalizacji ślusarskich, m.in. ślusarz konstrukcji stalowych, ślusarz samochodowy lub artystyczny. Do ich wykonywania niezbędne jest ukończenie specjalistycznych szkoleń, które pozwolą na zdobycie profesjonalnej wiedzy.

Gdzie może pracować ślusarz? 

W zależności od posiadanej specjalizacji, ślusarz może podjąć pracę w następujących miejscach: 

 • firmy budowlane
 • warsztaty samochodowe
 • punkty dorabiania kluczy i drobnych napraw
 • zakłady komunalne
 • firmy sanitarne
 • pracownie artystyczne

Jeśli chcemy się ubiegać o pracę na stanowisku ślusarza konstrukcji stalowych, konieczne jest ukończenie kursu w zakresie spawania gazowego i elektrycznego.

Cechy dobrego ślusarza

Dobry ślusarz charakteryzuje się następującymi cechami:

 • cierpliwość, precyzja i skrupulatność – praca wymaga skupienia i związana jest z rutynowym wykonywaniem tych samych czynności przez wiele godzin
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • zdolności techniczne
 • zdolności manualne
 • zmysł artystyczny (w przypadku osób wybierających specjalizację ślusarstwo artystyczne).

Ile zarabia ślusarz w Polsce?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 3 740 PLN brutto. Co drugi ślusarz otrzymuje pensję od 3 120 PLN do 4 500 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych ślusarzy zarabia poniżej 3 120 PLN brutto. Na zarobki powyżej 4 500 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych ślusarzy. 

Zarobki ślusarza uzależnione są od stażu pracy, wykształcenia, wielkości firmy i miasta, w którym podejmuje się pracę. 

Ile zarabia ślusarz w Norwegii?

W Polsce zawód ślusarza cieszy się zasłużonym uznaniem, młodzi Norwegowie jednak nie garną się do niego. Zawody wymagające konkretnego fachu kojarzą się młodym Norwegom z niskim statusem społecznym. Wydaje się, że w naszym kraju taki sposób myślenia odchodzi już do lamusa. Zdaliśmy sobie nareszcie sprawę, że zawody usługowe, rzemieślnicze oraz okołobudowlane to naprawdę wartościowe zawody, bez których funkcjonować nie może ani przemysł, ani żadne gospodarstwo domowe. 

Jednak wzrost płac w wymienionych zawodach jest dla wielu Polaków niezadowalający. Stąd duże zainteresowanie pracą w Norwegii, gdzie ślusarz zatrudniony w sektorze budowlanym zarobić może zgodnie z obowiązującymi minimalnymi stawkami godzinowymi, czyli:

 • pracownicy wykwalifikowani: 209,70 NOK
 • pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w branży: 188,40 NOK
 • pracownicy niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem w branży: 196,50 NOK
 • pracownicy poniżej 18 roku życia: 126,50 NOK.

Z punktu widzenia Polaków emigrujących do Norwegii ważną informacją jest właśnie ta, że statystycznie na największe zarobki możemy liczyć właśnie w branży budowlanej – 43 240 NOK miesięcznie.

Obowiązki i wymagania Norwegów wobec ślusarzy z Polski

Obowiązki ślusarza

 • trasowanie
 • konserwacja sprzętu mechanicznego
 • roboty konstrukcyjno-spawalnicze
 • naprawa i wykonawstwo narzędzi i oprzyrządowania technologicznego
 • wykonawstwo i naprawa wyrobów galanterii metalowej
 • obsługa i naprawa maszyn i urządzeń technologicznych
 • kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz jakości wykonywanych wyrobów

Wymagania

 • ukończona zasadnicza szkoła zawodowa w kierunku ślusarstwa
 • kurs spawalnictwa gazowego i elektrycznego
 • umiejętności z dziedziny elektrotechniki, hydrauliki oraz metaloznawstwa

Zawody okołobudowalne mają przyszłość

Warto wiedzieć, że rząd norweski wdraża Narodowy Plan Transportu na lata 2018– 2029, którego celem jest stworzenie efektywnych i bezpiecznych korytarzy transportowych – drogowych, kolejowych, morskich oraz powietrznych. Zakładany budżet to 400 miliardów koron norweskich (NOK), czyli 18 mld zł. W związku z tym właśnie programem rynek pracy w Norwegii jest bardzo chłonny.

Jeśli tylko ma się stosowne wykształcenie, dysponuje uprawnieniami, certyfikatami, świadectwami szkoleń, z powodzeniem można szukać zatrudnienia na norweskim rynku pracy. Nie ma na nim miejsca na płace uznaniowe. Są odgórnie ustalane stawki dla branż objętych umowami zbiorowymi, w skład których wchodzi branża budowlana. Oznacza to, że polskim pracownikom, którzy wykonują prace na terenie Norwegii, musi się zapewnić wynagrodzenie według wspomnianych wyżej minimalnych stawek godzinowych, obowiązujących od 1 czerwca 2019 r.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →