Ile zarabia monter izolacji w Norwegii?

Monter izolacji budowlanych zajmuje się montażem, konserwacją i naprawą izolacji termicznych, akustycznych, wodoszczelnych, wykorzystywanych w budynkach użytkowych i mieszkalnych. Do izolacji budowlanych zalicza się także wszelkie powłoki ochronne stosowane w odniesieniu do maszyn i budynków przemysłowych – izolacje rur, kotłów, pieców, chłodni, etc. Przy tego rodzaju pracach zatrudnienie znajdują także monterzy izolacji przemysłowych.

Do zadań montera izolacji budowlanych albo montera izolacji przemysłowych należy także ocieplanie i wygłuszanie wnętrz budynków w stanie surowym, oraz wtórne ocieplanie domów i bloków mieszkalnych styropianem. Aby zdobyć zawód montera izolacji budowlanych, trzeba ukończyć szkołę branżową pierwszego stopnia (zawodową) w tej właśnie specjalności albo technikum budowlane. Praca montera wiąże się często z przebywaniem na dużej wysokości, oraz pod wpływem substancji szkodliwych dla zdrowia.

Czym zajmuje się monter izolacji budowlanych

 • rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 • rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 • rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 • rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 • przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 • wykonuje szkice robocze;
 • rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 • rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 • rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie;
 • przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 • rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich użytkowania;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Czym zajmuje się monter izolacji przemysłowych

 • rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji przemysłowych;
 • rozróżnia konstrukcje instalacji przemysłowych i techniki ich wykonania;
 • rozpoznaje materiały izolacyjne i określa ich zastosowanie;
 • rozróżnia rodzaje i elementy składowe dokumentacji technicznej stosowanej w instalacjach przemysłowych;
 • wykonuje pomiary związane z robotami izolacyjnymi;
 • rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • transportuje i składuje materiały i wyroby budowlane;
 • rozróżnia rodzaje rusztowań i pomostów roboczych;
 • sporządza kalkulację kosztów robót izolacyjnych;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Ile zarabia monter izolacji w Polsce?

Monter izolacji budowlanych otrzymuje w Polsce średnio miesięcznie 2000 zł brutto. Monter izolacji przemysłowych otrzymuje średnio miesięcznie 3000 zł brutto.

Warto mieć świadomość, że jeśli monter izolacji przemysłowych szuka pracy w Norwegii, często trafia na ogłoszenia zachęcające do pracy także na platformach wiertniczych. Tym samym może podjąć pracę zarówno w sektorze budowlanym jak i stoczniowym. To dwa najlepiej wynagradzane sektory w Norwegii.

Ile zarabia monter izolacji w Norwegii?

W sektorze budowlanym na największe zarobki mogą liczyć wykwalifikowani pracownicy – 203,80 NOK na godzinę. Mniej zarobią osoby posiadające minimum roczne doświadczenie w branży, ale bez kwalifikacji – 191 NOK na godzinę. Jeżeli jednak nie mają doświadczenia i kwalifikacji, wówczas minimalna stawka godzinowa wynosi 183,10 NOK. Pracownicy poniżej 18. roku życia zarobią minimalnie 122,90 NOK na godzinę.

W przypadku branży stoczniowej obowiązują trzy minimalne stawki godzinowe – pracownicy wykwalifikowani muszą zarobić minimum 176,05 NOK na godzinę, specjaliści w danych zawodach 168,03 NOK na godzinę, zaś pomocnicy 160,10 NOK na godzinę.

Jeśli wykonywanie obowiązków zawodowych wiąże się z koniecznością nocowania poza domem, pracowników obowiązuje dodatek, który wynosi odpowiednio: 35,21 NOK, 33,61 NOK i 32,02 NOK.

Czego pracodawcy oczekują od kandydatów na montera izolacji

Norwescy pracodawcy poszukujący kandydatów na stanowisko monter izolacji najczęściej wymieniają następujące wymagania:

 • komunikatywna znajomość języka norweskiego lub angielskiego
 • doświadczenie w zawodzie montera izolacji
 • umiejętność montowania izolacji z: armaflex, blachy, aluminium, wełny, PVC
 • doświadczenie w pracy za granicą (mile widziane)
 • umiejętność pracy na wysokościach
 • wiek 25-50 lat
 • dyspozycyjność do podjęcia pracy od zaraz.

Niezwykle ceniona jest umiejętność organizowania i planowania własnej pracy, jak również predyspozycje interpersonalne. Liczy się również bardzo dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna.

Obowiązki montera izolacji

Wśród obowiązków osób aplikujących na ogłoszenia wymienia się:

 • montaż, konserwacja i naprawa izolacji termicznych, akustycznych, wodoszczelnych
 • ocieplanie i wygłuszanie wnętrz budynków
 • prace blacharskie
 • przetwarzanie materiałów izolacyjnych
 • wykonywanie pracy na wysokościach
 • czytanie rysunków technicznych.

UWAGA: monter izolacji budowlanych oraz monter izolacji przemysłowych chcący uzyskać status pracownika wykwalifikowanego muszą posiadać fagbrev, czyli świadectwo ukończenia norweskiego szkolenia zawodowego. O dokument taki należy się starać w Fagopplæringskontoret (czyli Biurze Szkolenia Zawodowego), w okręgu (fylkeskommune), w którym jesteśmy zameldowani. Kandydaci już posiadający fagbrev zwolnieni są ze zdawania praktycznej części site testu przeprowadzanego po przejściu przez fazę wstępną rekrutacji.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →