Ile zarabia elektryk w Norwegii?

Aby zostać elektrykiem trzeba ukończyć szkołę zawodową, technikum lub studia wyższe. Uprawnienia elektryka można także zdobyć w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych np. SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) lub SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich).

Warunki uzyskania uprawnień określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Do pracy przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem konieczne jest uzyskanie kwalifikacji w SEP oraz ukończenie odpowiedniego kursu BHP. Zaświadczenie SEP ważne jest prze 5 lat a otrzymuje się po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

Na czym polega praca elektryka? Najogólniej rzecz biorąc, elektryk zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych. W zakres jego obowiązków wchodzi m.in.:

  • montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną
  • wykonywanie przeglądów technicznych
  • konserwacja oraz naprawa instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • przeprowadzanie konserwacji oraz napraw układów automatyki
  • wykonywanie pomiarów, prób po montażu i napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywanie oceny ich stanu technicznego.

Elektryk z wyższym wykształceniem inżynierskim może pracować na stanowisku nadzorującym. Jest wtedy odpowiedzialny za proces wytwarzania oraz przesyłania energii elektrycznej, może nadzorować pracę podległych mu osób w zakładzie pracy urządzeń energetycznych, prowadzić dokumentację techniczną, projektować nowe urządzenia lub nadzorować produkcje sprzętu elektromechanicznego.

Zarobki elektryka w Polsce

Jak czytamy na stronie w sieci, średnie zarobki elektryka w Polsce oscylują wokół kwoty nieco ponad dwóch tysięcy złotych netto, przy czym 25% przedstawicieli tego zawodu z najwyższymi pensjami otrzymuje średnie wynagrodzenie w kwocie 3470 złotych netto i więcej, natomiast 25% pracowników z najniższym wynagrodzeniem otrzymuje pensję w wysokości ok. 2030 złotych netto i mniej. Zarobki uwarunkowane są wykształceniem, doświadczenie, zakresem obowiązków oraz miastem, w którym jest się zatrudnionym. Wahania mogą więc być spore.

Ile zarabia elektryk w Norwegii

W Norwegii obowiązują minimalne stawki godzinowe dla poszczególnych branż. Są one negocjowane między przedstawicielami związków zawodowych oraz przedstawicielami pracodawców. Norweska Inspekcja Pracy określiła minimalne stawki godzinowe dla elektryków. Pracownicy zatrudnieni w firmach świadczących usługi elektryczne mogą liczyć minimum na 211,70 NOK (wykwalifikowani) lub na 184,36 NOK (pozostali pracownicy, czyli: niewykwalifikowani bez doświadczenia w branży; niewykwalifikowani z minimum rocznym doświadczeniem w branży oraz pracownicy poniżej 18. roku życia).

W 2017 roku przeciętny elektryk zarabiał miesięcznie 38,6 tys. koron. Od kwietnia bieżącego roku dzięki porozumieniu między Norweskimi Związkami Zawodowymi (LO) i Konfederacją Związków Zawodowych (YS) a Konfederacją Norweskich Przedsiębiorców (NHO) pracownicy otrzymali gwarancję podwyżek o 2,50 koron. Zakończone 30 kwietnia negocjacje gwarantują jeszcze więcej: osoby pracujące w budowlance, zatrudnione w firmach objętych wspólnym porozumieniem (fellesoverenskomsten), mogą liczyć na nawet 6 koron podwyżki za każdą godzinę pracy. Elektrycy pracujący w Norwegii mogą więc liczyć na znacznie wyższe zarobki.

Z danych statystycznych wynika, że w elektrycy oraz technicy elektronicy pracują w Norwegii dłużej niż ustalona w umowie liczba godzin. Wynika to zarówno z faktu, że pracodawcy powierzają im więcej (płatnych!) zadań, jak i z tego, że sami chętnie ubiegają się o dodatkowe godziny, żeby zwiększyć swoje zarobki.

Polski elektryk w Norwegii: wymagania

Aby podjąć w Norwegii pracę w zawodzie elektryka wymagany jest certyfikat DSB (czyli certyfikat z Dyrekcji Ochrony Cywilnej i Planowania Awaryjnego) oraz dyplom szkoły o tym profilu. Ważna jest też znajomość przynajmniej języka angielskiego i doświadczenie w zawodzie. Polacy mający certyfikat SEP oraz przynajmniej dwa lata udokumentowanej praktyki po otrzymaniu dyplomu zawodowego zazwyczaj spełniają warunki umożliwiające przyznanie im certyfikatu DSB. Certyfikatu nie mogą otrzymać osoby, które dopiero starają się o uprawnienia elektryczne.

Starając się o pracę elektryka w Norwegii trzeba zadbać o zgromadzenie i przetłumaczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza publicznego. W Polsce może to być również organ administracyjny, który przechowuje dany dokument w swoich aktach. A więc, jeśli musimy uwierzytelnić kopię świadectwa szkolnego wystarczy, że udamy się do szkoły, którą ukończyliśmy.

Sprawdź też ile zarabia brukarz w Norwegii.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →