Ile zarabia architekt w Norwegii?

Architekt to specjalista zajmujący się przede wszystkim projektowaniem i wznoszeniem budowli, ale w zawodzie tym jest sporo specjalności. Do architektów zalicza się nie tylko projektantów budynków, ale także: urbanistów (architektów miast), ruralistów (specjalistów w zakresie planowania przestrzennego wsi i obszarów rolnych), architektów krajobrazu i architektów wnętrz (budynków i pomieszczeń).

Od osób chcących wykonywać zawód architekta oczekuje się:

 • wyobraźni przestrzennej
 • uzdolnień matematycznych
 • uzdolnień plastycznych 
 • znajomości zasad rysunku technicznego

Jak zostać architektem?

Ścieżka kariery architekta rozpoczyna się od wyboru adekwatnego kierunku studiów. Należy wybrać studia na kierunku architektura i urbanistyka na jednej z polskich Politechnik (kierunek spotyka się także na Akademiach Sztuk Pięknych).  Jeszcze przed egzaminem warto pobierać dodatkowe lekcje rysunku, bo jest on jednym z przedmiotów egzaminacyjnych. Wydziały Architektury poszczególnych Politechnik zwyczajowo organizują kursy rysunku odręcznego dla kandydatów na studia. W trakcie kursów realizowane są zajęcia z rysunku  przygotowujące też do efektywnego wykonania portfolio z pracami rysunkowymi przedstawiającymi krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny.

Studia są dwustopniowe. Ukończenie studiów I stopnia pozwala uzyskać tytuł inżyniera. Jeśli chcemy uzyskać także stopień magistra, musimy rozpocząć naukę na studiach II stopnia. W zawodzie architekta o uprawnienia budowlane (w specjalności architektonicznej) może ubiegać się tylko osoba mająca tytuł magistra. Ci, którzy zdecydują się tylko na studia pierwszego stopnia, mogą ubiegać się o uprawnienia ograniczone. Efektem będzie możliwość wykonywania tylko nielicznych projektów.

Warunkiem zdobycia uprawnień jest odbycie 3-letnich praktyk, następnie przystępuje się do egzaminu zawodowego. Przez dwa lata pracuje się przy sporządzaniu projektów, po czym ponad rok praktyki spędza na budowie. Egzaminy po ukończeniu praktyk przeprowadzane są przez okręgowe izby architektów.

Zawód architekta należy do tak zwanych zawodów chronionych. Oznacza to, że aby mieć możliwość wykonywania zawodu, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia i zostać członkiem Izby Architektów RP bądź Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Na czym polega praca architekta?

Do zadań architekta należy:

 • sprawdzanie, czy dany projekt będzie możliwy do zrealizowania i jakie będą koszty jego wykonania
 • uzyskiwanie informacji jakie są wymagania klientów względem kształtu, materiałów, koloru, czy ogólnego wyglądu projektowanych elementów
 • nadanie wizji klienta formy projektu (szkice, rysunki, modele/wizualizacje tworzone za pomocą odpowiednich programów komputerowych)
 • planowanie i nadzór nad wszystkimi architektonicznymi aspektami projektów konstrukcyjnych
 • odpowiedzialność za dokumentację techniczną,
 • akceptacja zamówionych materiałów,
 • reprezentowanie klientów w zawieraniu umów dotyczących budowy
 • ocena projektu
 • doradzanie w zakresie projektowania

Ile zarabia architekt w Polsce?

Z danych na koniec roku 2019 wynika, że miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 5 620 PLN brutto. Co drugi architekt otrzymuje pensję od 4 500 PLN do 6 850 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych architektów zarabia poniżej 4 500 PLN brutto. Na zarobki powyżej 6 850 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych architektów. 

Ile zarabia architekt w Norwegii?

W ogłoszeniach o pracy dla polskich architektów w Norwegii najczęściej pojawiają się następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe-architektura
 • doświadczenie w pracy na stanowisku Architekta
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów obiektów przemysłowych
 • znajomość języka norweskiego na poziomie zaawansowanym
 • znajomość prawa budowlanego

Z porównanie wynagrodzeń wybranych zawodów w Norwegii i w Polsce w 2018 roku (brutto w EUR) wynika, że w Norwegii architekt jest w stanie zarobić ponad dwukrotnie więcej.

Czy polskie uprawnienia zawodowe uznawane są w Norwegii?

Swobodny przepływ architektów między krajami UE jest możliwy dzięki zharmonizowanym wymaganiom dotyczącymi tego zawodu na szczeblu europejskim. Zgodnie z przyjętą dyrektywą architekt zalicza się do zawodów regulowanych, a przepisy określają minimalne wymogi, jakie należy spełnić, by móc pracować tym zawodzie. Są to: odpowiednie wykształcenie, przebyte praktyki, nadane uprawnienia i doświadczenie. Należy też być członkiem organizacji (w Polsce to Izba Architektów), która uznaje kwalifikacje architektów.

W Norwegii polskie uprawnienia budowlane nie są honorowane, gdyż państwo to nie należy do Unii Europejskiej. Odpowiednikiem polskich uprawnień budowlanych w Norwegii jest sentral godkjenning (w skrócie SG). Najistotniejsza różnica polega na tym, że polskie uprawnienia budowlane to certyfikaty przyznawane pojedynczym osobom, zaś w Norwegii przyznaje się je firmom. Firma może starać się o przyznanie uprawnień budowlanych w kilku branżach jednocześnie, w tym także w branży architektonicznej.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →