Egenmelding co to jest – zasady zwolnienia egenmelding

Egenmelding to oświadczenie pracownika o nieobecności w pracy z powodu choroby własnej lub dzieci poniżej 12 lat. „Oświadczenie pracownika” oznacza, że zawiadamia on pracodawcę o tym, że nie może stawić się w pracy, ponieważ on sam bądź jego dziecko zachorowało. Zawiadomienie może odbyć się przez telefon, SMS, mail bądź inny komunikator.

W chwili zgłoszenia nie ma konieczności przedkładania ani deklarowania posiadania żadnego dokumentu, ale pierwszego dnia po powrocie do pracy należy wypełnić druk oświadczenia egenmelding i dostarczyć go pracodawcy.  

Z egenmelding można skorzystać jedynie w tzw. czasie pracodawcy (arbeidsgiverperioden), czyli czasie, w którym to pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia pieniędzy za zwolnienie lekarskie. Ten czas to pierwsze 16 dni zwolnienia w roku.

Zwolnienie egenmelding – jak długo można na nim przebywać?

Prawo do zwolnienia egenmelding przysługuje do trzech dni kalendarzowych, cztery razy w ciągu roku (raz na kwartał). Osoba zatrudniona na czas nieokreślony może skorzystać z oświadczenia egenmelding w sumie 24 dni w ciągu roku kalendarzowego. Aby jednak skorzystać z prawa do oświadczenia, pracownik musi przepracować u danego pracodawcy co najmniej 2 miesiące. 

Jeśli pracownik korzystał z egenmelding cztery razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie liczy się w tym przypadku rok kalendarzowy, tylko okres 12 kolejnych miesięcy), pracodawca może odmówić prawa do usprawiedliwiania kolejnej choroby własnej lub dziecka w ten właśnie sposób.

Po wykorzystaniu trzech lub ośmiu dni zwolnienia egenmelding pracownik musi stawić się do pracy na 16 kolejnych dni kalendarzowych żeby skorzystać z niego ponownie. Jeśli pracownik wykorzystał pojedyncze dni zgłoszenia w okresie krótszym niż 16 dni, zostaną one zsumowane. 

Każdorazowo, kiedy choroba pracownika bądź jego dziecka przekroczy 3 dni kalendarzowe, pracodawca ma prawo żądać przedstawienia zwolnienia lekarskiego. 

Należy pamiętać, że jeśli skorzystamy z oświadczenia w piątek, egenmelding obejmie piątek, sobotę i niedzielę. Za poniedziałek pracownik musi już przedstawić zwolnienie lekarskie. 

Kiedy nie można skorzystać z egenmelding?

Pracodawca może odmówić prawa do egenmelding, jeśli Istnieją realne podstawy by twierdzić, że pracownik nie jest chory. W tym przypadku chodzi o możliwość nadużywania tego typu świadczeń. Także w przypadku, kiedy podejrzanie wielu pracowników złożyło egenmelding w tym samym czasie lub w momencie najbardziej krytycznym dla firmy, pracodawca może wymagać zaświadczenia lekarskiego (sykemelding). 

Z tego rodzaju zwolnienia nie można skorzystać także bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim (sykmelding), nawet jeśli zgłoszenie dotyczyłoby innej choroby. Konieczny jest wtedy powrót do pracy na chociażby jeden dzień w ramach okresu pracodawcy (arbeidsgiverperioden). 

Nie ma możliwości skorzystania z egenmelding w okresie wypłacania pieniędzy przez NAV, czyli od siedemnastego dnia nieobecności w pracy spowodowanego chorobą: od siedemnastego dnia zwolnienia zasiłek wypłaca NAV. Wylicza on własną podstawę do wypłaty zwolnienia lekarskiego w oparciu o tygodniowe wynagrodzenie wyliczone na podstawie rocznego dochodu.

Jeśli roczny dochód różni się znacznie od dochodu z ubiegłych lat, to NAV ustala podstawę do wypłaty zasiłku na własnych zasadach. Można otrzymać zasiłek w wysokości 100% wynagrodzenia, ale nie przekraczający wysokości sześciokrotności kwoty bazowej G. Od 1.05.2022 obowiązuje nowa stawka G, która wynosi 111 477 kr. W związku z tym, aby nabyć prawo do zasiłku chorobowego należy osiągnąć dochód minimum 53 199,5 NOK przed przejściem na zwolnienie.

UWAGA: Pracodawca zawsze powinien poinformować pracownika o tym, że stracił prawo do egenmelding. Po sześciu miesiącach od tej decyzji, pracodawca na nowo rozpatruje prawo pracownika do ponownego używania egenmelding.

Co zrobić, jeśli zachorowałeś podczas pobytu w Polsce? – Pamiętaj o druku E-116

Jeżeli podczas pobytu w Polsce zachorujesz i otrzymasz zwolnienie lekarskie, powinieneś zadbać o to, aby zostało ono wypisane przez lekarza na druku E-116. ZUS powinien przesłać zwolnienie do Norwegii oraz wnioskować w twoim imieniu o zasiłek chorobowy na druku E-115. Twoim kolejnym obowiązkiem jest przygotowanie oświadczenia własnego do zagranicznego zwolnienia na druku z NAV oraz dostarczenie go do urzędu.

Podsumowanie

Egenmelding (niezdolność do pracy spowodowana chorobą własną lub chorobą dziecka do dwunastego roku życia) można zgłosić pracodawcy ustnie, ale zawsze warto potwierdzić go pisemnie, np. mailowo. Po powrocie do pracy należy wypełnić druk oświadczenia egenmelding i dostarczyć go pracodawcy.

W ciągu 12 kolejnych miesięcy można maksymalnie 4 razy skorzystać z tej możliwości. Jednorazowo można zgłosić maksymalnie 3 dni choroby, jeżeli choroba się przedłuży to należy udać się do lekarza po dalsze zwolnienie, w przeciwnym wypadku straci się prawo do wynagrodzenia za ten okres.

Pracodawca może odmówić pracownikowi zwolnień na podstawie egenmelding wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. kiedy ma poważne przypuszczenie, że pracownik nadużywa tego typu oświadczeń.

Szukamy dekarzy do pracy w Norwegii

Zarobki od 100 zł/h

Aplikuj już teraz →